Posts tagged ‘transactiemonitoring’

8 november 2019

DNB publiceert factsheet met antwoorden op veelgestelde vragen inzake Wtt 2018

door Ellen Timmer

Op 24 oktober jl. publiceerde DNB een factsheet met antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de aankondiging en de factsheet.

Onderwerpen van de factsheet:

 • De invulling van de compliancefunctie
 • Het inzichtelijk maken van de werkzaamheden door de compliancefunctie
 • De functiescheiding tussen audit en compliance voor beleidsbepalers
 • De kwalificatie van een volmacht als trustdienst
 • Vergunningplichtige dienstverlening ten aanzien van postadres of bezoekadres en aanvullende werkzaamheden
 • Het acceptatiememorandum, en het verschil met de integriteitsrisicoanalyse
 • Het verschil tussen ‘vaststellen’ en ‘zoveel mogelijk met zekerheid vaststellen’
 • De nieuwe wettelijke eis van het opstellen van een transactieprofiel
 • De begrippen ‘specifieke kenmerken’ of ‘naar categorie is omschreven’ waaraan een trust of een soortgelijke juridische constructie moet voldoen
 • Het wijzigen van de begunstigde van een trust en de eis van de voorafgaande informatieplicht aan het trustkantoor
 • Het begrip ‘eerste gelegenheid’ in de overgangsbepaling ten aanzien van het dienstverleningsdossier met het oog op de verscherpte eisen in de Wtt 2018
 • De publicatieplicht van Wtt-overtredingen
 • Het uitwisselen van informatie tussen trustkantoren over dienstverlening aan cliënten en/of doelvennootschappen
30 maart 2017

Nieuwsbrief trustkantoren door DNB

door Ellen Timmer

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. De onderwerpen:

29 november 2016

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer

DNB heeft vandaag een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Daarin komt het volgende aan de orde:

‘Beter uitoefenen poortwachterfunctie’
DNB heeft de prioriteiten vastgesteld voor het toezicht op trustkantoren in 2017. Een interview met toezichtdivisiedirecteur Willemieke van Gorkum. Lees meer

Rondetafelbijeenkomsten over good practices: een impressie (transactiemonitoring)
DNB en de sector zochten de dialoog op bij de rondetafelgesprekken over de concept good practices transactiemonitorig. Met de resultaten kan DNB weer verder aan de slag. Lees meer

Stakeholders over toezicht: bevindingen & follow-up (gedrag en cultuur)
Dat DNB meer de dialoog aangaat wordt alom gewaardeerd. Maar de transparantie kan beter, aldus de bestuurders van financiële instellingen. Lees meer

Aanpak DNB van gemelde illegale activiteiten
DNB krijgt regelmatig signalen van vergunninghoudende trustkantoren over trustdiensten die mogelijk worden verricht door kantoren die geen vergunning van DNB hebben. Al die signalen pakt DNB direct op voor vervolgonderzoek. Lees meer

Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen (personentoetsing)
DNB organiseert op 15 december 2016 weer een informatiebijeenkomst over toetsingen. Lees meer

FATF-waarschuwingslijsten: update oktober
In oktober publiceerde de Financial Action Task Force (FATF) geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat trustkantoren de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. Lees meer

Transactiemonitoring

Bij mij werkte de link naar het artikel over transactiemonitoring niet.

Transparantie DNB

In het artikel over de reactie van stakeholders (= onder toezicht staande ondernemingen) op het toezicht wordt vermeld dat de waardering voor DNB en haar toezicht sinds de vorige meting onder de trustkantoren is gedaald. Onder meer staat in het artikel:

Meer transparantie gevraagd
Tegelijkertijd zijn er ook kritische noten. De bestuurders verwachten meer transparantie in het toezichtproces. Zij willen dat DNB duidelijker communiceert over het doel en de samenhang van uitvragen en onderzoeken. En dat DNB duidelijk toelicht waarom zij een bepaald onderzoek wil doen bij de betreffende instelling. De communicatie kan beter in het gehele onderzoekstraject: van de aankondiging tot de terugkoppeling. Ook vinden de stakeholders dat het niet altijd duidelijk is wat DNB verwacht van een instelling wanneer er sprake is van open normen. En een aantal stakeholders ziet ruimte voor verbetering in de afstemming en samenwerking tussen DNB-accountteams en expertisecentra.

Aandachtspunten trustkantoren
Opvallend is dat trustkantoren kritischer zijn geworden over alle aspecten van het toezicht. De trustkantoren ervaren weinig begrip van DNB voor de sector en voor de verbeteringen die binnen de sector zijn gerealiseerd. Een deel van de respondenten meent dat DNB in haar externe communicatie te veel ingaat op de negatieve incidenten in de sector. Daarnaast geven trustkantoren aan meer behoefte te hebben aan guidance van DNB en aan meer invulling van de open normen.

Legitimatiebewijs

Opvallend is dat DNB nog steeds de Wet bescherming personengegevens overtreedt door alle deelnemers aan de informatiebijeenkomst toetsingen bij aanmelding te vragen om persoonsgegevens, zoals nummer legitimatiebewijs, dit signaleerde ik al eerder.

16 november 2016

Good practices transactiemonitoring DNB

door Ellen Timmer

Op de site van DNB is een bestand genaamd “Concept Good Practices transactiemonitoring (25-10-2016)” (pdf) te vinden. Waarom het als concept wordt aangeduid wordt uit de wijze waarop het op de site geplaatst is niet duidelijk. Het pdf-bestand zelf lijkt geen concept te zijn, althans het staat er niet op. Dus mogelijk is het een definitief document.

Daar lijkt het NCI in het bericht van 7 november jl. ook van uit te gaan.

%d bloggers liken dit: