Over het Compliance Platform Trustkantoren

Het Compliance Platform Trustkantoren is een informele groep van mensen die actief zijn in of voor de trustkantorenbranche en periodiek bij elkaar komen rondom compliance gerelateerde onderwerpen. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Marianne van Rappard (rappa205@planet.nl).

Onderwerpkeuze: compliance gerelateerde regelgeving

Op dit weblog worden berichten geplaatst over Wet toezicht trustkantoren, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977 en andere compliance gerelateerde regelgeving (zie ook de aparte pagina over regelgeving).
Ook andere regelgeving is voor trustkantoren relevant, zoals het Nederlandse rechtspersonenrecht en het fiscale recht. Inzake die regelgeving kunnen vele andere bronnen worden geraadpleegd; daarom is die andere regelgeving geen onderwerp voor de berichten op dit weblog.

Overname van berichten

Inmiddels zijn de hier geplaatste nieuwsberichten een belangrijke informatiebron voor trustkantoren en andere betrokkenen geworden, zo blijkt uit de vele partijen die de berichten overnemen. Wij vinden het niet erg dat anderen bij ons inspiratie opdoen, maar gaan er van uit dat toestemming wordt gevraagd als er auteursrechtelijk beschermde content wordt gebruikt. Voor zover er niet sprake is van auteursrechtelijk beschermde teksten (zoals bij overheidsinformatie) rekenen op een woord van dank, aangezien er ook tijd en moeite is besteed aan het opsporen en overnemen van dergelijke informatie.

Verwijzing naar derden op dit weblog

Verwijzing naar derden houdt geen oordeel over de kwaliteit in. Ieder rapport, bericht of ander document dient door de lezer zelf te worden beoordeeld op bruikbaarheid voor het beoogde doel.

Reacties en auteursrecht

Alle reacties op berichten op dit weblog dienen door de redactie te worden goedgekeurd. Indien de redactie daar aanleiding toe zie, mogen reacties worden ingekort, verplaatst of aangepast. Plaatsing van een reactie op dit weblog betekent dat de auteur van het artikel aan de redactie toestemming geeft voor hergebruik van de tekst. Meer informatie over auteursrecht en internet is te vinden in SOLV’s Eerste Hulp bij Internet.

S.v.p. geen ongevraagde e-mail | no spam

Voor zover op deze website e-mail adressen zijn vermeld, verzoeken wij u die uitsluitend te gebruiken voor zakelijke contacten. Als u ons van nieuws wil voorzien, verzoeken wij u dat expliciet te vragen aan de houders van de e-mailadressen en hen niet ongevraagd aan uw e-mail lijst toe te voegen en hen te bombarderen met productaanbiedingen of diensten. Lees over het spamverbod, dat ook geldt voor B2B, de informatie van de ACM.