Archive for ‘Bijeenkomsten Platform’

13 februari 2018

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren 14 maart 2018 | Zoutendijk over wijzigingen Wwft

door Compliance Platform Trustkantoren

Het is weer hoog tijd voor een nieuwe bijeenkomst van het Compliance Platform.
Op woensdag 14 maart 2018 is het zo ver. Het begint om 16.00 uur.

Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen bijgewoond worden door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt.

Onderwerpen:
De afgelopen jaren zien we veel belangstelling voor sanctiewetcontrole en transactiemonitoring. Ook is er de nodige aandacht voor de nieuwe Wtt 2018 die medio dit jaar waarschijnlijk in werking zal treden.
Minder horen wij over de gewijzigde Wwft, terwijl deze wet ziet op alle zakelijke relaties van een trustkantoor.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we André Zoutendijk van Develop Your Controls (DYC) bereid hebben gevonden om ons hierover te vertellen. Zijn bijdrage duurt ongeveer 45 minuten.

Na afloop van de bijdrage van André volgt er een informatiebijeenkomst van de nieuwe vereniging van Trustkantoren, de NVVTK. Deze vereniging is vorig jaar door en voor trustkantoren opgericht. Het bestuur van de NVVTK heeft gevraagd of zij na afloop van de bijeenkomst van het Compliance Platform alle belangstellenden meer kunnen vertellen over het wel en wee van deze nieuwe belangenbehartiger in de trustsector.

Het belooft dus een interessante middag te worden.

Programma
Woensdag 14 maart 2018
– 16.00 Ontvangst:
– 16.30 Wijzigingen in de Wwft door André Zoutendijk
– 17.15 Korte pauze
– 17.30 Informatiebijeenkomst NVVTK
– 18.00 Borrel

Kosten
Wij vragen u een bijdrage voor de middag van € 10 per persoon. Graag het bedrag van € 10 contant meenemen en voldoen bij binnenkomst.

Locatie
Deze keer mogen wij de bijeenkomst van het Compliance Platform organiseren bij LEXIS NEXIS. Het adres is Radarweg 29 in Amsterdam.
Lexis Nexis levert diverse CDD producten die gerelateerd zijn aan ons vakgebied. Meer informatie kunt u vinden op: www.lexisnexis.nl

Parkeren
Er is een mogelijkheid om uw auto te parkeren op de parkeerplaats van Gebouw West, tegenover LexisNexis. De kosten bedragen € 7,50.
Als u daar gebruik van wenst te maken, dan moet u dat van te voren aan ons opgeven. De kosten voor de parkeerplaats kunt u bij aanvang van onze bijeenkomst contant aan ons voldoen.
Let op: Als uw auto niet tijdig is aangemeld, heeft u geen toegang tot de parkeergarage.

Aanmelden
Graag vernemen we per email (rappa205@planet.nl) of u zich wilt aanmelden voor deze middag.

Met vriendelijke groet,
Marianne van Rappard

Tags: ,
30 januari 2017

Bijeenkomst Compliance Platform 7 februari 2017 | “International Tax Structures”

door Compliance Platform Trustkantoren

Op dinsdag 7 februari 2017 zal er een bijeenkomst van het Compliance Platform Trust zijn.
Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt.
Er is gelegenheid van gedachten te wisselen over een actueel onderwerp naar aanleiding van een inleiding die dit keer zal gaan over:

International Tax Structures
Een nadere verkenning van allerhande belastingroutes
Door Ties Rijkens en Tom Paymans

Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en tijdens de borrel, na afloop, kan er genetwerkt worden.
We zijn dit keer uitgenodigd door ID Risk & Compliance Professionals. Ze zijn gevestigd in:

Kantorenpand ‘Synergism’
Zwarteweg 10
Naarden (nabij NS station Naarden – Bussum) > locatie op Google Maps

Parkeren kan op de bijbehorende parkeerplaats, de ingang naar de parkeerplaats bevindt zich rechts van het pand, bij de slagboom.
De tijdplanning is als volgt:

Ontvangst: 16.00 uur
Aanvang presentatie: 16.30 uur
Aanvang netwerk borrel: 17.30 uur
Einde bijeenkomst: 18.30 uur

Er wordt van iedereen een bijdrage van EUR 10 gevraagd, zodat we de inleiders op passende wijze kunnen bedanken. Graag het bedrag van EUR 10 contant meenemen!
Kunnen jullie uiterlijk 4 februari a.s. per mail (rappa205@planet.nl) laten weten of jullie bij de bijeenkomst op 7 februari a.s. aanwezig zullen zijn, in verband met de organisatie?

Mochten jullie nog compliance officers kennen dan wel mensen die zich bezighouden met compliance in de trust-sector en die ook geïnteresseerd zijn om de bijeenkomst bij te wonen, dan kunnen jullie de contactgegevens aan mij doorsturen, zodat zij alsnog een uitnodiging kunnen ontvangen.

Ik hoop jullie allen de 7e te zien!
Hartelijke groet,
Marianne van Rappard

15 april 2016

Reminder: donderdag 21 april a.s. CPT bijeenkomst security + gegevensbescherming bij trustkantoren

door Ellen Timmer

Het onderwerp van de komende Platform bijeenkomst, gegevensbescherming en security bij trustkantoren, is extra actueel doordat op donderdag 14 april jl. in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vastgesteld. Er zijn nog enige plaatsen beschikbaar. Meer informatie in de eerder op deze site geplaatste aankondiging.

Tags: ,
23 maart 2016

CPT bijeenkomst security + gegevensbescherming bij trustkantoren | 21 april 2016

door Compliance Platform Trustkantoren

Op donderdag 21 april 2016 zal er een bijeenkomst van het Compliance Platform plaats vinden, dit keer met security en gegevensbescherming als thema en Jan Matto als spreker. De in samenwerking met Pellicaan Advocaten georganiseerde bijeenkomst zal plaats vinden op het Amsterdamse kantoor van Pellicaan Advocaten.

Security en gegevensbescherming bij trustkantoren.
Onze spreker is Jan Matto, Register Informaticus (RI) / Register EDP-auditor (RE) bij accountantsorganisatie Mazars en manager van het team dat zich bezig houdt met ICT advies, assurance en audit, en gespecialiseerd in privacy- en gegevensbescherming. Jan beschikt over een uitgebreid track record van bijzondere en gevoelige onderzoeken op het gebied van datalekken en ICT incidenten. Een aantal onderzoeken zijn in de tweede kamer besproken en vastgelegd in kamerstukken, waaronder het onderzoek van het datalek in 2014 bij de Nederlandse Zorgautoriteit en het onderzoek naar de privacybescherming en security van het nieuwe Nederlandse identeitenstelsel (eID Stelsel) in 2015.

Jan zal ingaan op security- en gegevenschermingsproblematiek bij trustkantoren. Die problematiek is aanzienlijk vanwege de enorme verzamelingen met persoonsgegevens, benodigd ter naleving van financiële regelgeving (onder meer Wet toezicht trustkantoren, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, sanctieregelgeving) en de daarmee samenhangende gegevensstromen. Trustkantoren dienen zich daarbij te houden aan de regelgeving op het gebied van digitale veiligheid (security) en aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In mei van dit jaar wordt de definitieve tekst van de nieuwe Europese verordening op het gebied van gegevensbescherming verwacht, die voor aanscherping van de regels zal zorgen en voor zwaardere sancties bij niet-naleving van de verplichtingen. In de lezing zal Jan ingaan op de organisatorische en technische gevolgen van de security- en gegevensbeschermingsregelgeving.

Ontvangst: 16.00 uur
Aanvang presentatie: 16.30 uur
Locatie: Pellicaan Advocaten, Queens Towers, Wilhelminatoren Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam
Parkeren: er is parkeergelegenheid aanwezig bij het World Fashion Center
Borrel: vanaf circa 17:30 uur of zoveel later als de presentatie eindigt

Aanmelding: stuur een e-mail aan Astrid Falke onder vermelding van: voornaam + achternaam, naam van uw organisatie, e-mail adres.

Doelgroep
Bijeenkomsten van het Compliance Platform Trustkantoren kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt. Er is gelegenheid van gedachten te wisselen over het onderwerp naar aanleiding van de inleiding door de spreker.

Nieuwsberichtenservice Compliance Platform Trustkantoren
Ellen Timmer heeft een website gemaakt voor het Compliance Platform: https://complianceplatformtrust.com/. Nogmaals attendeer ik jullie op de mogelijkheid een e-mail abonnement te nemen. Via de e-mail kunnen geïnteresseerden de aankondiging krijgen van de bijeenkomsten van het Compliance Platform alsmede eventuele andere berichten.

Hartelijke groet,
Marianne van Rappard

Tags: ,
28 juli 2015

Informeel verkennend overleg over de toekomst van trustkantoren in Nederland

door Compliance Platform Trustkantoren

Naar aanleiding van de brief dd 25 juni jl. van DNB aan de Minister van Financien omtrent het aanscherpen van de wet- en regelgeving voor de trustsector, veronderstellen wij dat er bij de kleine en middelgrote trustkantoren behoefte is om over deze brief met elkaar van gedachten te wisselen. De verwachting is dat de voorstellen van DNB voor deze kantoren verregaande consequenties kan gaan hebben.
Hierbij moet worden gedacht aan de vereisten van ten minste twee beleidsbepalers en de aanwezigheid van een interne compliance officer. De beoogde maatregelen wekken de indruk dat er wordt aangestuurd op een consolidatie binnen de trustsector. Wij zijn van mening dat consolidatie niet hoeft te leiden tot verbetering van de kwaliteit en denken dat er alternatieven zijn die tot een beter resultaat leiden. Verder denken wij dat het belangrijk is overleg te plegen over de praktijk van compliance in onze sector.

Het Compliance Platform wil daarom kleine en middelgrote trustkantoren uitnodigen voor een vertrouwelijk overleg zonder de aanwezigheid van commerciële dienstverleners, software leveranciers en/of banken. Voor dit overleg nodigen we directeuren/beleidsbepalers en compliance officers van kleine en middelgrote trustkantoren uit. De bijeenkomst zal het karakter krijgen van een informeel verkennend overleg en plaatsvinden op:

woensdag 26 augustus 2015 van 16.00 – 18.00 uur
ten kantore van Pellicaan Advocaten Amsterdam
Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam

Geïnteresseerde kantoren kunnen zich aanmelden door middel van een e-mail aan Marianne van Rappard. Aan degenen die zich aanmelden wordt geen bevestiging van deelname verstuurd.

Namens het Compliance Platform:
Marianne van Rappard en Stijn Wortelboer

4 maart 2015

Platform bijeenkomst van 26 maart a.s. | DNB over ‘branches’

door Compliance Platform Trustkantoren

Degenen die niet al via e-mail bericht hebben ontvangen, vinden hier nadere informatie over de Platform bijeenkomst van 26 maart a.s.

Op donderdag 26 maart 2015 zal er weer een bijeenkomst van het Compliance Platform zijn. Bijeenkomsten van het Compliance Platform Trustkantoren kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt. Er is gelegenheid van gedachten te wisselen over een actueel onderwerp naar aanleiding van een inleiding door een spreker. Arthur Sonneville en Karin van Beekum van DNB zijn bereid om ons een presentatie te geven over hun bevindingen bij het thema onderzoek van DNB naar de buitenlandse branches. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en tijdens de borrel, na afloop, kan er genetwerkt worden. Het Amsterdamse kantoor van Pellicaan Advocaten is zo vriendelijk om ons 26 maart a.s. gastvrijheid te verlenen.

Ontvangst: 15.45 uur
Aanvang presentatie: 16.15 uur
Locatie: Pellicaan Advocaten, Queens Towers, Wilhelminatoren Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam
Borrel: 17.30 uur

Er wordt van iedereen een bijdrage van EUR 5 gevraagd, zodat we de sprekers alsmede degene die de facilitaire ondersteuning biedt, op passende wijze kunnen bedanken. Kunnen jullie uiterlijk maandag 23 maart per mail aan Astrid Falke (astrid.falke@pellicaan.nl) laten weten of jullie bij de bijeenkomst op 26 maart a.s. aanwezig zullen zijn, in verband met de organisatie?

Dan nog iets anders: het adres van de website van het complianceplatform is gewijzigd: https://complianceplatformtrust.com/. Ik zou jullie willen aanraden hierop een e-mail abonnement te nemen. Via deze weg kunnen jullie dan in de toekomst een vooraankondiging krijgen van de bijeenkomsten van het compliance platform alsmede eventuele andere berichten.

Ik hoop jullie allen de 26e te zien!

Hartelijke groet,
Marianne van Rappard

Aanvulling inzake PE-punten Holland Quaestor

Door middel van het bijwonen van deze bijeenkomst kunnen PE-punten van Holland Quaestor worden verworven.

Aanvulling 23 maart 2015 | nieuwsbrief DNB met mededeling over branches

In de nieuwsbrief die op 23 maart jl. door DNB is verspreid, schrijft DNB over dit onderwerp:

Slechte beheersing risico’s buitenlandse branches
Nieuwsbericht

19 maart 2015

Uit onderzoek van DNB bij trustkantoren die doelvennootschappen met buitenlandse branches bedienen, blijkt opnieuw dat de integriteitsrisico’s verbonden aan dergelijke buitenlandse branches zeer groot zijn. Trustkantoren beheersen deze risico’s zo slecht dat de vraag opdoemt of de sector deze dienst überhaupt nog wel zou moeten verrichten.

Onderzoek
DNB heeft eerder aandacht gevraagd voor de dienstverlening aan doelvennootschappen met buitenlandse branches. Nu signaleert DNB dat deze dienstverlening bij vrijwel alle onderzochte kantoren nog steeds ontoereikend is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. DNB gaat daarom handhavend optreden tegen verschillende trustkantoren.

Branches
Een doelvennootschap kan naast haar vestigingsadres in Nederland een branche of vestiging in het buitenland hebben. Dit betreft dan geen separate dochteronderneming van de doelvennootschap, maar de branche maakt wel juridisch onderdeel uit van de in Nederland gevestigde doelvennootschap. Voorbeelden hiervan zijn een Nederlandse besloten vennootschap met een in Colombia gevestigde actieve fabriek of een voor de kust van Venezuela liggend boorplatform.

Verplichting
Een trustkantoor is wettelijk verplicht de integriteitsrisico’s te beheersen van doelvennootschappen en de branches die daarvan onderdeel uitmaken. Dit op grond van de Wtt en Rib Wtt. Voor een goede beheersing is het cruciaal dat trustkantoren de geldstromen monitoren én zicht hebben op de rechten en verplichtingen zoals aangegaan door de branche. Dit stelt een trustkantoor in staat om voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat branches betrokken raken bij witwassen, terrorismefinanciering of overtreding van de sanctieregelgeving.

Risico’s
De vraag is hoe een trustkantoor dat letterlijk en figuurlijk op afstand staat (remote office risk) voldoende op de hoogte kan zijn van de dagelijkse activiteiten van de branche, de rechten en verplichtingen, en de geldstromen. Het ontbreekt een trustkantoor veelal aan de noodzakelijke kennis van de markt waarin de branche opereert; wat zijn de gebruiken in deze markt, wat zijn de regels, wat zijn de bijzonderheden en risico’s? Bovendien verschillen de risico’s ook nog eens per land. Een trustkantoor heeft de specialistische kennis over bijvoorbeeld de exploratie van olievelden niet snel in huis. Gezien het algemene niveau van beheersing en professionaliteit in de sector is dit extra zorgelijk.

Verwachting en verdere actie DNB
DNB uitte vorig jaar ook al haar zorgen over het verrichten van bepaalde dienstverlening. Het betrof toen de cv-structuren. DNB legt in het geval van de branches niet alleen de vraag bij de sector neer of ze deze dienst nog wel zou moeten willen verrichten. In het licht van de toenemende zorg over de aard van de integriteitrisicobeheersing neemt DNB het onderwerp branches verder onder de loep en gaat in gesprek met de relevante betrokkenen over de houdbaarheid van deze dienstverlening door de sector. DNB verwacht ondertussen dat trustkantoren zeer kritisch zijn bij de acceptatie van nieuwe cliënten met branches en afscheid nemen van dienstverlening, klanten en doelvennootschappen waarvan ze de risico’s niet kunnen overzien of beheersen.

25 november 2014

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren, woensdagmiddag 10 december a.s.

door Compliance Platform Trustkantoren

Op woensdag 10 december 2014 zal er weer een bijeenkomst van het Compliance Platform zijn. Bijeenkomsten van het Compliance Platform Trustkantoren kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt. Er is gelegenheid van gedachten te wisselen over een actueel onderwerp naar aanleiding van een inleiding door een spreker.

Ellen Timmer, advocaat bij Pellicaan Advocaten zal ons het een en ander vertellen over het Sanctierecht. Tevens zal de Q en A van DNB door een andere spreker nader worden toegelicht. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en tijdens de borrel, na afloop, kan er genetwerkt worden.

Het Amsterdamse kantoor van Pellicaan Advocaten is zo vriendelijk om ons 10 december a.s. gastvrijheid te verlenen.

Ontvangst: 16.00 uur
Aanvang presentatie: 16.30 uur
Locatie: Pellicaan Advocaten, Queens Towers, Wilhelminatoren Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam

Dan nog iets anders:
Ellen Timmer heeft een website gemaakt voor het Compliance Platform: https://complianceplatformtrustkantoren.wordpress.com/. Ik zou jullie willen aanraden hierop een e-mail abonnement te nemen. Via deze weg kunnen jullie dan in de toekomst een vooraankondiging krijgen van de bijeenkomsten van het compliance platform alsmede eventuele andere berichten.

Ik hoop jullie allen de 10e te zien!

Hartelijke groet,
Marianne van Rappard

Aanvulling 11 december 2014

De pdf-versie van de presentatie van Ellen over de Sanctiewet is hier te vinden.

3 januari 2013

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren op 24 januari 2013, thema: De consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur & toezicht

door Compliance Platform Trustkantoren

Op donderdag 24 januari 2013 zal er weer een bijeenkomst van het Compliance Platform zijn. Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt. Er is gelegenheid van gedachten te wisselen over een actueel onderwerp naar aanleiding van een inleiding door een spreker.
Ellen Timmer, advocaat bij Pellicaan Advocaten zal ons het een en ander vertellen over de “De consequenties voor de trustbranche van de Flex BV en de wet bestuur & toezicht
Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en tijdens de borrel, na afloop, kan er genetwerkt worden.
Het Amsterdamse kantoor van Pellicaan Advocaten is zo vriendelijk om ons 24 januari a.s. gastvrijheid te verlenen.

Ontvangst: 16.00 uur
Aanvang presentatie: 16.30 uur

Locatie:
Pellicaan Advocaten
Queens Towers
Wilhelminatoren Delflandlaan 1
1062 EA Amsterdam
Routebeschrijving (pdf)

Er wordt van iedereen een bijdrage van E 5.—gevraagd, zodat we de spreekster alsmede degene die de faciliaire ondersteuning biedt, op passende wijze kunnen bedanken.
Kunnen jullie uiterlijk 20 januari a.s. per mail laten weten of jullie bij de bijeenkomst op 24 januari a.s. aanwezig zullen zijn, in verband met de organisatie? Mochten jullie nog compliance officers kennen dan wel mensen die zich bezighouden met compliance in de trust-sector en die ook geinteresseerd zijn om de bijeenkomst bij te wonen, dan kunnen jullie de contact-gegevens aan mij doorsturen, zodat zij alsnog een uitnodiging kunnen ontvangen.

Dan nog iets anders: Ellen Timmer heeft een website gemaakt voor het Compliance Platform: https://complianceplatformtrustkantoren.wordpress.com/ Ik zou jullie willen aanraden hierop een e-mail abonnement te nemen. Via deze weg kunnen jullie dan in de toekomst een vooraankondiging krijgen van de bijeenkomsten van het compliance platform alsmede eventuele andere berichten.

Ik hoop jullie allen de 24e te zien!

Hartelijke groet,
Marianne van Rappard

Tags:
4 december 2012

Zet alvast in de agenda: 24 januari 2013 bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren vanaf 16:00 uur

door Compliance Platform Trustkantoren

Op donderdagmiddag 24 januari 2013 zal vanaf 16:00 uur een bijeenkomst van het Compliance Platform Trustkantoren plaats vinden. Zet het in de agenda. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

14 december 2011

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren over UK Bribery Act, 15 december 2011

door Compliance Platform Trustkantoren

Op  donderdag 15 december a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn van het Compliance Platform voor trustkantoren, georganiseerd door enkele vrijwilligers werkzaam in de trustbranche. Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt. Er is gelegenheid van gedachten te wisselen over een actueel onderwerp naar aanleiding van een inleiding door een spreker. Dian Brouwer, advocaat bij CMS Derks Star Busmann zal de aanwezigen het een en ander vertellen over de UK-Bribery Act. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en tijdens de borrel, na afloop, kan er genetwerkt worden. Het Amsterdamse kantoor van CMS is zo vriendelijk om op 15 december a.s. gastvrijheid te verlenen.

Ontvangst: 16.00 uur
Aanvang presentatie: 16.30 uur
Locatie: CMS Derks Star Busmann, Mondriaantoren, 16e etage, Amstelplein 8A, 1096 BC Amsterdam

Deelnemers worden verzocht zoveel mogelijk met openbaar vervoer te komen, aangezien de parkeergelegenheid beperkt is. Het Amstelstation is op loopafstand. Er wordt van iedereen een bijdrage van EUR 5 gevraagd, zodat de gastheer en -vrouw alsmede de spreekster op passende wijze kunnen worden bedankt. Aanmelding is mogelijk tot 7 december a.s. per e-mail aan Marianne van Rappard (rappa205@planet.nl).

%d bloggers liken dit: