Introductie trustkantoren in Nederland

De branche van de trustkantoren vormt een bijzondere tak in de Nederlandse financiële wereld. De belangrijkste activiteit van trustkantoren is het bieden van een statutair directeur aan rechtspersonen die in Nederland gevestigd willen zijn. De omvang van trustkantoren varieert van heel klein tot aan grote ondernemingen.

In Nederland schrijft de Wet toezicht trustkantoren voor dat trustkantoren over een vergunning dienen te beschikken. Meer informatie over deze wet is te vinden op de site van de DNB.

Voorheen bestonden twee brancheorganisaties, te weten de Vereniging International Management Services, “VIMS”, die de belangen van de grotere trustkantoren in Nederland behartigde, en Dutch Fiduciary Association, “DFA”, die een groot aantal leden onder de kleinere trustkantoren had. De VIMS en de DFA zijn in 2012 gefuseerd tot  Holland Quaestor, “een vereniging van Dienstverleners voor Ondernemingen (ook bekend als trustkantoren)”, zie ook dit bericht.

Inmiddels zijn er meer organisaties. Sinds 1 juni 2017 is de Nederlandse Vereniging van Trustkantoren (NVVTK) actief, lees deze aankondiging.