Archive for ‘Overig’

31 maart 2020

Grootbank zegt rekeningen op [2]

door Ellen Timmer

Binnenkort gaat actueel worden of banken een gereguleerde groep ondernemingen zonder motivering de deur mogen wijzen. Het is al langer zo dat banken afscheid nemen van specifieke groepen ondernemingen, nieuw is dat er op dit moment nauwelijks meer banken zijn die met trustkantoren en hun doelvennootschappen zaken willen doen.

Mijn bericht uit december is nog steeds actueel, al gooit corona roet in het eten.

19 december 2019

Grootbank zegt rekeningen op

door Ellen Timmer

Op dit moment is een Nederlandse grootbank bezig om alle rekeningen die naar ‘trustkantoren’ ruiken op te zeggen. Degenen die interesse hebben in samenwerking bij het voeren van verweer, kunnen zich bij mij melden.

6 september 2019

Reminders | consultatie Wwft-leidraad, ongemotiveerde dienstweigering banken

door Ellen Timmer

Hierbij herinner ik mijn lezers er aan dat de consultatie inzake de nieuwe DNB-leidraad Wwft/Sw loopt tot 16 september a.s.

Verder attendeer ik jullie op mijn oproep van 4 juni jl. inzake het door banken ongemotiveerd wegsturen van trustkantoren en hun doelvennootschappen als klant.
Lees ook mijn artikel van vandaag op mijn algemene blog De cliëntenacceptatie door banken vliegt uit de bocht en de berichten over compliance-uitsluiting.

8 februari 2019

NVVTK sponsort het Compliance Platform Trustkantoren

door Compliance Platform Trustkantoren

De Nederlandse Vereniging van Trustkantoren (NVVTK) is bereid gevonden om met ingang van 1 januari 2019 deze website te sponsoren, waarvoor wij de vereniging danken.

Wij bevelen de vereniging aan in de aandacht van allen die zijn verbonden aan trustkantoren. Meer informatie over de NVVTK is op haar site te vinden.

Tags:
15 juni 2016

Administratieve dienstverlening en compliance heeft de toekomst

door Ellen Timmer

Op Finanzen.nl verscheen op 13 juni jl. een artikel, waaruit duidelijk wordt dat één van de grote trustkantoren als toekomst ziet dat men uitgroeit tot een brede aanbieder op het gebied van financieel-administratieve dienstverlening en compliance diensten; men meent dat er wereldwijd drie of vier spelers overblijven. Dat betekent dat de klassieke rol van statutair bestuurder bij doelvennootschappen ondergeschikt wordt aan de overige activiteiten.

Interessant is dat men uitgaat van een trend die aansluit wat nu al zichtbaar is op andere terreinen. Zo zijn er wereldwijd in de IT (Microsoft, Google en dergelijke) en de accountancy (Big Four) maar enkele grote spelers overgebleven.

24 april 2015

Welkom volger 200

door Compliance Platform Trustkantoren

Vandaag heeft zich volger nummer 200 voor de e-mail signalering van deze site aangemeld: van harte welkom!
Het is prettig te constateren dat de nieuwsvoorziening via deze site op prijs wordt gesteld. De initiatiefnemers van het Platform zullen binnenkort van zich laten horen. Eerst even Koningsdag vieren.

13 april 2015

Activiteiten Compliance Platform Trustkantoren: laat weten waar interesse voor bestaat!

door Compliance Platform Trustkantoren

Tijdens de bijeenkomst over ‘branches’ van 26 maart jl. hebben we enquêteformulieren uitgedeeld waarin we de interesse van de deelnemers hebben gepeild voor door ons te organiseren of initiëren activiteiten en producten. Hierbij nodigen we lezers van deze site uit om – voor zover zij het al niet hebben gedaan – deel te nemen aan deze peiling. De ingevulde formulieren kunnen worden opgestuurd aan Marianne van Rappard, rappa205@planet.nl.

De formulieren betreffen de activiteiten en mogelijke productontwikkeling, zie hierna.

1. Onderwerpen / bijdrage Platform activiteiten
De initiatiefnemers van het Platform willen graag bijeenkomsten en cursussen organiseren die zinvol zijn voor management, compliance en auditmedewerkers van trustkantoren. Door middel van dit formulier kunt u uw belangstelling voor bepaalde onderwerpen aangeven. Voor zover u op een of andere manier uw medewerking wil verlenen, kan dat ook worden aangegeven. Wij verzoeken aan te geven of er interesse is voor de volgende onderwerpen:

 • FATCA
 • Ubo-register in de 4e antiwitwasrichtlijn
 • 4e antiwitwasrichtlijn
 • Geschiktheid van beleidsbepalers
 • Fiscaal gedreven transacties en structuren (toezichtthema DNB 2015)
 • Terrorismefinanciering (toezichtthema DNB 2015)
 • Risicoanalyses ontwikkelen en actueel houden (op diverse terreinen)

Ook kunnen eigen onderwerpen worden aangedragen. Voorts nodigen wij iedereen uit om aan te geven wie een eigen bijdrage wil leveren en waarover. Tot slot vragen wij welke organisaties bereid zijn om gratis vergaderruimte aan het Compliance Platform Trustkantoren ter beschikking te stellen.

Download het formulier Onderwerpen / bijdrage Compliance Platform activiteiten

2. Productontwikkeling
De initiatiefnemers van het Platform zijn bezig met ontwikkeling van een aantal specifiek op trustkantoren gerichte producten. Doel is om op deelgebieden een aanbod te (laten) verzorgen en een en ander organisatorisch ‘light’ te houden. Door middel van dit formulier willen wij uw interesse peilen voor de producten. Wij verzoeken aan te geven of er interesse is voor de volgende producten:

 • Flexibel procedurehandboek kleine en middelgrote trustkantoren “2.0”
 • Risicoanalyse naleving sanctieregelgeving door trustkantoren
 • Vraagbaak sanctieregelgeving
 • Vraagbaak fiscaal gedreven transacties en structuren

Ook hier kunnen eigen onderwerpen worden aangedragen.

Download het formulier Productontwikkeling Compliance Platform Trustkantoren

12 augustus 2014

Hinderlijke reclame onder blogberichten

door Ellen Timmer

Tot mijn spijt staan er tegenwoordig hinderlijke reclameberichten onder blogberichten op dit door WordPress gehoste blog. Het is wel mijn bedoeling daar iets aan te doen, helaas ontbreekt me daar nu de tijd voor. Degenen die zich storen aan de reclameberichten van de WordPress partners, bied ik hierbij mijn excuses aan.

%d bloggers liken dit: