Posts tagged ‘NVVTK’

8 februari 2019

NVVTK sponsort het Compliance Platform Trustkantoren

door Compliance Platform Trustkantoren

De Nederlandse Vereniging van Trustkantoren (NVVTK) is bereid gevonden om met ingang van 1 januari 2019 deze website te sponsoren, waarvoor wij de vereniging danken.

Wij bevelen de vereniging aan in de aandacht van allen die zijn verbonden aan trustkantoren. Meer informatie over de NVVTK is op haar site te vinden.

Tags:
13 februari 2018

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren 14 maart 2018 | Zoutendijk over wijzigingen Wwft

door Compliance Platform Trustkantoren

Het is weer hoog tijd voor een nieuwe bijeenkomst van het Compliance Platform.
Op woensdag 14 maart 2018 is het zo ver. Het begint om 16.00 uur.

Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen bijgewoond worden door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt.

Onderwerpen:
De afgelopen jaren zien we veel belangstelling voor sanctiewetcontrole en transactiemonitoring. Ook is er de nodige aandacht voor de nieuwe Wtt 2018 die medio dit jaar waarschijnlijk in werking zal treden.
Minder horen wij over de gewijzigde Wwft, terwijl deze wet ziet op alle zakelijke relaties van een trustkantoor.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we André Zoutendijk van Develop Your Controls (DYC) bereid hebben gevonden om ons hierover te vertellen. Zijn bijdrage duurt ongeveer 45 minuten.

Na afloop van de bijdrage van André volgt er een informatiebijeenkomst van de nieuwe vereniging van Trustkantoren, de NVVTK. Deze vereniging is vorig jaar door en voor trustkantoren opgericht. Het bestuur van de NVVTK heeft gevraagd of zij na afloop van de bijeenkomst van het Compliance Platform alle belangstellenden meer kunnen vertellen over het wel en wee van deze nieuwe belangenbehartiger in de trustsector.

Het belooft dus een interessante middag te worden.

Programma
Woensdag 14 maart 2018
– 16.00 Ontvangst:
– 16.30 Wijzigingen in de Wwft door André Zoutendijk
– 17.15 Korte pauze
– 17.30 Informatiebijeenkomst NVVTK
– 18.00 Borrel

Kosten
Wij vragen u een bijdrage voor de middag van € 10 per persoon. Graag het bedrag van € 10 contant meenemen en voldoen bij binnenkomst.

Locatie
Deze keer mogen wij de bijeenkomst van het Compliance Platform organiseren bij LEXIS NEXIS. Het adres is Radarweg 29 in Amsterdam.
Lexis Nexis levert diverse CDD producten die gerelateerd zijn aan ons vakgebied. Meer informatie kunt u vinden op: www.lexisnexis.nl

Parkeren
Er is een mogelijkheid om uw auto te parkeren op de parkeerplaats van Gebouw West, tegenover LexisNexis. De kosten bedragen € 7,50.
Als u daar gebruik van wenst te maken, dan moet u dat van te voren aan ons opgeven. De kosten voor de parkeerplaats kunt u bij aanvang van onze bijeenkomst contant aan ons voldoen.
Let op: Als uw auto niet tijdig is aangemeld, heeft u geen toegang tot de parkeergarage.

Aanmelden
Graag vernemen we per email (rappa205@planet.nl) of u zich wilt aanmelden voor deze middag.

Met vriendelijke groet,
Marianne van Rappard

Tags: ,
3 oktober 2017

Oprichting Nederlandse Vereniging van Trustkantoren (NVVTK)

door Compliance Platform Trustkantoren

Van het bestuur van de nagenoemde vereniging ontvingen wij onderstaand bericht, dat wij graag onder jullie aandacht brengen:

Op 1 juni 2017 is de Nederlandse Vereniging van Trustkantoren (NVVTK) opgericht. De aanleiding voor het oprichten van de NVVTK is de behoefte in de markt aan een belangenbehartiger voor alle trustkantoren, waarbij de inbreng en de contributie voor alle leden gelijk is. Het doel van de NVVTK is het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de trustsector en het behartigen van de belangen van de leden van de NVVTK, waarbij de nadruk ligt op het toekomstbestending houden van de trustsector.

De NVVTK is een vereniging van, voor en door leden. Dit houdt in dat aan de leden zal worden gevraagd om regelmatig een bijdrage te leveren om het doel van de NVVTK te bereiken. Hierbij kan men denken aan het aandragen van onderwerpen voor seminars en themadagen, en het (op anonieme basis) delen van informatie (waaronder input van DNB). Door onder meer de kennisuitwisseling tussen trustkantoren onderling (door bijeenkomsten, seminars, nieuwsbrieven et cetera) krijgt een lid toegang tot meer informatie en kan de uitwisseling zorgdragen voor meer uniformiteit binnen de trustsector. Zo kunnen de leden ‘good practices’ met elkaar delen binnen de NVVTK en kan de sector hierop inspelen en zich – indien nodig – verbeteren.

Daarnaast wil de NVVTK ook invulling geven aan de behoefte onder trustkantoren om meer interactie met de toezichthouder te krijgen. Aan de andere kant is de NVVTK van mening dat DNB, via de NVVTK als spreekbuis, veel trustkantoren kan bereiken.

De kosten voor lidmaatschap van de NVVTK bedragen € 1.200,- per kalenderjaar. Voor meer informatie inzake de NVVTK verwijzen wij graag naar onze website (www.nvvtk.nl). Indien uw organisatie lid wil worden van de NVVTK, klik dan hier en vul het online formulier in.

Tags:
%d bloggers liken dit: