Posts tagged ‘compliance’

8 november 2019

DNB publiceert factsheet met antwoorden op veelgestelde vragen inzake Wtt 2018

door Ellen Timmer

Op 24 oktober jl. publiceerde DNB een factsheet met antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de aankondiging en de factsheet.

Onderwerpen van de factsheet:

 • De invulling van de compliancefunctie
 • Het inzichtelijk maken van de werkzaamheden door de compliancefunctie
 • De functiescheiding tussen audit en compliance voor beleidsbepalers
 • De kwalificatie van een volmacht als trustdienst
 • Vergunningplichtige dienstverlening ten aanzien van postadres of bezoekadres en aanvullende werkzaamheden
 • Het acceptatiememorandum, en het verschil met de integriteitsrisicoanalyse
 • Het verschil tussen ‘vaststellen’ en ‘zoveel mogelijk met zekerheid vaststellen’
 • De nieuwe wettelijke eis van het opstellen van een transactieprofiel
 • De begrippen ‘specifieke kenmerken’ of ‘naar categorie is omschreven’ waaraan een trust of een soortgelijke juridische constructie moet voldoen
 • Het wijzigen van de begunstigde van een trust en de eis van de voorafgaande informatieplicht aan het trustkantoor
 • Het begrip ‘eerste gelegenheid’ in de overgangsbepaling ten aanzien van het dienstverleningsdossier met het oog op de verscherpte eisen in de Wtt 2018
 • De publicatieplicht van Wtt-overtredingen
 • Het uitwisselen van informatie tussen trustkantoren over dienstverlening aan cliënten en/of doelvennootschappen
29 mei 2018

DNB nieuwsbrief over uitbesteding, aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad en melding wijzigingen zeggenschapsstructuur

door Ellen Timmer

DNB heeft vandaag een nieuwsbrief uitgebracht met als onderwerpen

Over de aansprakelijkheid van het trustkantoor schreef ik al op dit blog.

10 november 2017

Nieuwsbericht kabinet: strengere regels trustsector

door Ellen Timmer

Het kabinet laat in een nieuwsbericht van vandaag weten dat er strengere regels voor trustkantoren aankomen en meldt dat het consultatieverslag openbaar is gemaakt:

Kabinet legt trustsector strengere regels op
Nieuwsbericht | 10-11-2017 | 14:30

Het kabinet gaat de trustsector in Nederland strengere regels opleggen. De Nederlandsche Bank krijgt daarnaast meer bevoegdheden voor toezicht en handhaving. Dat is de kern van het wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Trustkantoren dienen als poortwachters het Nederlandse financiële stelsel te beschermen tegen misbruik. Ze moeten witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking voorkomen. Minister Hoekstra: ‘De afgelopen jaren heeft de trustsector ons stelsel onvoldoende verdedigd en in sommige gevallen zelfs zaken als belastingontduiking gefaciliteerd. DNB heeft meermalen geconstateerd dat trustkantoren de wet, naar de letter maar ook naar de geest, onvoldoende naleven. Dat is reden voor het kabinet om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken.’

In de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt meer integriteit en professionaliteit van kantoren geëist. Ze moeten een BV of NV zijn en een dagelijkse leiding hebben van ten minste twee personen, die vanuit Nederland moeten werken. Verder scherpt de nieuwe wet de eisen aan de interne controle aan. De zogeheten compliancefunctie mag niet worden uitbesteed aan een externe partij.

Trustkantoren mogen niet langer aan een en dezelfde cliënt zowel belastingadvies geven als trustdiensten verlenen. Ook moeten kantoren meer en beter onderzoek doen naar een cliënt voor ze daadwerkelijk met hem in zee gaan. Die gegevens moeten voor DNB controleerbaar zijn. Trustkantoren worden verder verplicht om in het kader van cliëntenonderzoek informatie met elkaar te delen. Dit moet voorkomen dat trustkantoor A een klant afwijst vanwege integriteitsrisico’s, maar hij bij trustkantoor B gewoon geholpen wordt.

De Wet toezicht trustkantoren 2018 breidt de bevoegdheden van DNB op meerdere punten uit. DNB kan kantoren verplichten een gedragslijn over te nemen. De hoogste boetes die DNB kan opleggen gaan omhoog van 4 naar 5 miljoen euro. Er komt ook een omzetgerelateerde en een voordeelgerelateerde boete.

DNB krijgt verder meer mogelijkheden om de vergunning van een trustkantoor in te trekken en kan bij bepaalde overtredingen de bestuurders een tijdelijk beroepsverbod opleggen. DNB mag als de nieuwe wet is aangenomen ook overtredingen en sancties openbaar maken. Net als de overige uitgebreide bevoegdheden moet hier een afschrikwekkende werking van uit gaan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het consultatieverslag wordt nu al wel openbaar gemaakt op internetconsultatie.nl. Hierin reageert de minister van Financiën op suggesties van betrokken partijen bij de vorig jaar geconsulteerde eerste versie van het wetsvoorstel.

Zie voor de internetconsultatie die heeft plaats gevonden deze pagina. Er zijn negen openbare consultatiereacties.

Tags: , ,
12 mei 2016

Nieuwe informatiebron voor cliëntenonderzoek

door Ellen Timmer

Met het openbaar maken van de Panama Papers database hebben ondernemingen zoals trustkantoren, die cliëntenonderzoek moeten verrichten, er een nieuwe informatiebron bij.

De disclaimer van de database bevat mooi juristenproza:

There are legitimate uses for offshore companies and trusts. We do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities included in the ICIJ Offshore Leaks Database have broken the law or otherwise acted improperly. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities located in the database based on addresses or other identifiable information. If you find an error in the database please get in touch with us.

Meer informatie: de Panama Papers database, die ook in https://data.occrp.org/ is of zal worden opgenomen, aldus dit bericht:


Tags:
18 april 2016

The Criminalization of Compliance

door Ellen Timmer

For those interested in the theories behind compliance programs and legislation that prescribes compliance, it is interesting to read the paper of Todd Haugh on corporate compliance, titled “The Criminalization of Compliance“, the full text is to be found here.
According to the abstract he argues the compliance programs developed by companies mimic criminal law. The result of these programs is that they are fostering misconduct.

Tags:
18 maart 2016

Compliance in de rechtspraak van de rechtbank Rotterdam

door Ellen Timmer

Over de wijze waarop ondernemingen uitvoering moeten geven aan de open normen van onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is niet veel rechtspraak. Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gewezen in een zaak tegen een betaalinstelling, waarin de naleving van de Wet op het financieel toezicht en de Wwft aan de orde kwam. Vanwege de gelijksoortige problematiek bij trustkantoren is het nuttig van die uitspraak kennis te nemen.

Vindplaats: rechtbank Rotterdam 3 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1666

Tags: ,
14 augustus 2013

Nieuwe informatiebron voor Wwft cliëntenonderzoek: de database van ICIJ

door Ellen Timmer

Een groep journalisten, opererend onder de naam The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), doet onderzoek naar misbruik van offshore vennootschappen. Zie voor een korte beschrijving van de activiteiten van de ICIJ deze pagina.

In het kader van de activiteiten betreffende offshore vennootschappen heeft de ICIJ een Offshore Leaks Database samengesteld, die ook voor het publiek te raadplegen is. Ondernemingen die cliëntenonderzoek dienen uit te voeren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kunnen er hun voordeel mee doen.

Tags: ,
1 maart 2013

De compliancemedewerker in de financiële sector, “nice guys finish last”

door Ellen Timmer

Iedereen kent natuurlijk de prachtige artikelen van Joris Luyendijk over de financiële sector. Recent verscheen er een in het NRC onder de titel “Pas nu realiseer ik: zo ontduik je de belasting”, waarin een compliancemedewerker verzucht “We werden gezien als ‘business breakers’ die de sterren ervan weerhouden te scoren.”

Lezen dus!

Tags:
%d bloggers liken dit: