Posts tagged ‘melding ongebruikelijke transactie’

1 november 2018

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 31 oktober 2018 heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht.

Thema’s:

10 oktober 2016

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren verspreid:

27 november 2013

“Transacties beter monitoren”, bericht DNB over uitkomst onderzoek naar transactiemonitoring

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In het bericht van 18 november jl. maakt DNB de uitkomsten van het onderzoek naar transactiemonitoring bekend.

Transacties beter monitoren
Nieuwsbericht 18 november 2013

Het themaonderzoek ‘Ongoing due diligence’ bij trustkantoren is onlangs afgerond. De belangrijkste conclusies.

Van maart tot november heeft DNB het themaonderzoek ‘Ongoing due diligence’ uitgevoerd bij trustkantoren, banken en verzekeraars. In dit project heeft DNB onderzocht hoe bovenstaande organisaties de integriteitsrisico’s van hun cliënten monitoren.

Trustkantoren
Op basis van potentiële risico’s heeft DNB tien trustkantoren gevraagd een vragenlijst in te vullen om een beter beeld te krijgen van de mogelijke kwetsbaarheden in de cliënt- en transactiemonitoring. De uitkomsten laten zien dat trustkantoren voldoende scoren op de onderdelen ‘het actueel houden van cliëntgegevens’ en ‘screening tegen de sanctielijsten’, maar onvoldoende scoren op de onderdelen ‘monitoren van transacties’ en ‘detecteren en melden van ongebruikelijke transacties’.
De uitkomsten waren voor DNB aanleiding om nader onderzoek te doen bij de trustkantoren, waarbij is gesproken met het bestuur en direct betrokkenen, zoals accountmanagers en compliance medewerkers.

Lage aantal meldingen
Trustkantoren melden te weinig ongebruikelijke transacties. Volgens de branchevereniging Holland Quaestor wordt het lage aantal meldingen onder meer veroorzaakt door de dubbele belangen die trustbestuurders hier dikwijls bij hebben: zij moeten ongebruikelijke transacties melden, maar zijn tegelijkertijd vaak bestuurder van de organisatie die deze ongebruikelijke transactie heeft uitgevoerd. Ook denken sommige trustkantoren dat bij het melden van ongebruikelijke transacties direct afscheid moet worden genomen van de klant.

Transactiemonitoring onvoldoende
Verder laten de uitkomsten zien dat de transactiemonitoring vaak onvoldoende werkt. De wijze en diepgang van de monitoring sluiten niet altijd aan bij het risicoprofiel van de cliënt. Dit heeft ook zijn weerslag op het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties. Als een trustkantoor de transactie niet als ongebruikelijk herkent, kan hij deze ook niet melden.

Regels
Omdat DNB de onderzoeksresultaten zorgelijk vindt, heeft zij deze op 2 oktober 2013 besproken met de branchevereniging, Holland Quaestor. Voor de branchevereniging zijn de resultaten aanleiding om met de trustkantoren striktere regels af te spreken voor het monitoren van transacties en het detecteren van ongebruikelijke transacties.

Formele maatregelen
Naast het nog geven van guidance heeft DNB ook actief moeten handhaven. De tekortkomingen bij drie van de twaalf onderzochte trustkantoren waren dermate ernstig dat dit tot formele maatregelen heeft geleid.

Inmiddels zijn er naar aanleiding van dit bericht kamervragen gesteld door Merkies (SP).

7 maart 2012

Nieuwsbrief FIU-Nederland januari 2012

door Compliance Platform Trustkantoren

FIU-Nederland heeft een nieuwsbrief voor alle Wwft-plichtigen uitgebracht. In deze nieuwsbrief geeft FIU-Nederland aanwijzingen voor het correct melden van een ongebruikelijke transactie. De inhoudsopgave van de nieuwsbrief luidt:

  • Uniek transactienummer
  • Toelichting vereist bij subjectieve indicator: FIU-Nederland legt uit welke toelichting zij verwachten
  • Gemengde kantoren: over meldingen door kantoren met verschillende soorten Wwft-plichtigen
  • Kwaliteit van de melding
  • Nieuwe versie Meldprogramma
  • Veelgestelde vragen
  • Tot slot
%d bloggers liken dit: