Posts tagged ‘hoog-risicolanden’

28 juli 2016

Lijst van hoog risico landen vastgesteld door Europese Commissie | AMLD4

door Ellen Timmer

Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de lijst van hoog risico landen in de sfeer van witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding voorlopig is vastgesteld door middel van een gedelegeerde verordening. De lijst wordt definitief nadat is gebleken dat Europees Parlement en de Europese Raad geen bezwaar hebben aangetekend.

De lijst bevat drie rubrieken:

I. Derde land met een hoog risico
1 Afghanistan
2 Bosnië en Herzegovina
3 Guyana
4 Irak
5 Laos
6 Syrië
7 Uganda
8 Vanuatu
9 Jemen

II. Derde land met een hoog risico
Iran

III. Derde land met een hoog risico
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Meer informatie is te vinden in het artikel dat ik op mijn persoonlijke weblog heb geplaatst.

5 januari 2015

Informatie DNB over toetsingsgesprekken en de landenlijsten van FATF

door Ellen Timmer

Uit het nieuwsbericht van DNB van vandaag blijkt dat de volgende voor trustkantoren belangrijke informatie is gepubliceerd:

  • Factsheet met uitleg over de invulling van toetsingsgesprekken. >>> Meer informatie (er wordt ook verwezen naar het eerder in de nieuwsbrief voor trustkantoren verschenen bericht over de wetskennis van trustbestuurders)
  • Q&A met antwoord op de vraag wat er van ondernemingen onder DNB-toezicht wordt verwacht ten aanzien van de FATF waarschuwingslijsten inzake witwassen en de financiering van terrorisme. >>> Meer informatie

Met ‘waarschuwingslijsten’ wordt gedoeld op de lijst van landen die FATF publiceert, ingedeeld in drie categorieën.

Hinderlijk is dat noch Europa, noch internationale autoriteiten zorgen voor een goed bijgehouden databank, waarin op eenvoudige manier is terug te vinden of een land op een FATF lijst staat, in welke categorie het land staat en wat de reden is voor de indeling. DNB maakt zich er ook van af door naar de website van FATF te verwijzen.

%d bloggers liken dit: