Januari nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer

Vandaag is de nieuwsbrief van DNB voor trustkantoren uitgekomen. Onderwerpen:

Uit het bericht over 2016 is af te leiden wat de speerpunten van het toezicht zullen zijn:

Wat zijn de speerpunten van het toezicht in 2016?
‘We hebben enkele weken geleden onze plannen voor volgend jaar bekendgemaakt. In het toezicht op de trustsector zullen we ons onder meer richten op transactiemonitoring, de opvolging van ons SIRA-onderzoek en de auditfunctie.’

Wat is het belangrijkste bij transactiemonitoring?
‘Transactiemonitoring is een essentieel onderdeel voor trustkantoren om de integriteitsrisico’s te kunnen beheersen. Dit kan niet alleen stoelen op de oplettendheid van één accountmanager. Het is noodzakelijk dat het gehele trustkantoor voldoende kennis en inzicht heeft in de geldstromen, investeringen en de business van de klant. Dit moet een trustkantoor kunnen vertalen naar een gedetailleerd transactieprofiel, waaraan vervolgens de transacties van de klant worden getoetst. Zo kunnen hoogrisicotransacties en ongebruikelijke transacties tijdig worden herkend. Van trustkantoren wordt gevraagd zowel realtime te monitoren, dus ten tijde van een concrete transactie, als post-event. Bij post-eventmonitoring kijkt het trustkantoor niet alleen naar de individuele transactie, maar juist ook naar het patroon en de logica van meerdere (samenhangende) transacties.’

De SIRA was al een groot onderwerp dit jaar, toch?
‘Dat klopt. In 2015 heeft DNB hier al breed, in verschillende sectoren, naar gekeken. Daarbij bleek dat trustkantoren achterblijven bij het gemiddelde in de financiële sector. Dit wijst er in onze ogen op dat binnen de trustsector een verbetering nodig is. De SIRA is weliswaar pas één jaar een Wtt-verplichting, maar het is wel de radar waarop je moet kunnen varen voor een veilige koers. DNB verwacht dat de trustkantoren inmiddels een SIRA van voldoende kwaliteit en diepgang hebben, en daarbij gebruikmaken van de door DNB geleverde guidance. Ook verwacht DNB dat de analyse zich niet beperkt tot de risico’s van vandaag, maar juist ook kijkt naar die van morgen.’

Tot slot, de audit. Daar is de sector zelf toch goed mee aan de slag gegaan?
‘Zeker, wij zijn tevreden over de bewegingen die we op dit vlak zien. De audit is, net als de SIRA, sinds een jaar verplicht. Het is een positief punt dat de sector actief nadenkt over de inrichting van deze auditfunctie. Zo heeft branchevereniging Holland Quaestor guidance opgesteld voor haar leden hoe een auditfunctie vormgegeven moet worden. Wij zullen in 2016 bekijken hoe trustkantoren de auditfunctie in de praktijk uitvoeren. Wij verwachten dat dit goed wordt opgepakt, net als de transactiemonitoring en de SIRA. Ik hoop dat iedereen ziet dat ook 2016 een belangrijk jaar voor de trustsector wordt. Het zou mooi zijn als wij zichtbare verbetering in de naleving kunnen constateren, daar is iedereen bij gebaat.’

In het bericht over alertheid inzake fiscale risico’s worden een aantal maatregelen aanbevolen. Onderstaand de passage over de mogelijke maatregelen.

Mogelijke beheersmaatregelen
DNB verwacht van trustkantoren dat zij de fiscale risico’s als een integriteitsrisico erkennen, herkennen en hiervoor passende maatregelen treffen. Verschillende maatregelen zijn hierbij mogelijk:

Maatregelen die de risk appetite beperken:

 • Wat verstaat het trustkantoor onder ”agressive tax planning”?
 • Welke (type) fiscale structuren wil een trustkantoor niet faciliteren?
 • Welke (type) fiscaal risicovolle structuren wel en onder welke voorwaarden?

Maatregelen ter voorkoming van fraude:

 • Opvragen kopie aangifte UBO en aanslag Belastingdienst.
 • Opvragen advies/opinie van de belastingadviseur of intern advies en kritische beoordeling hiervan.
 • Beoordeling aangifte entiteit op aanvaardbaarheid (substance vereisten, correctheid aftrekposten).
  (Realtime en post-event) monitoring van transacties.
 • Cliëntacceptatie: fiscale risico’s expliciet meenemen in het al dan niet accepteren van een cliënt of bepaalde cliënten / structuren niet accepteren / alleen na input compliance.
 • Kritische beoordeling doel en achtergrond van een structuur (inclusief fiscaal advies) en herkomst vermogen en herkomst en bestemming van middelen.
 • Training van personeel (casestudies).
 • Beschrijving op welke wijze het kantoor medewerking verleent aan fiscale (opsporings-)onderzoeken, ook internationaal.
 • Trustkantoren moeten alert blijven op actuele ontwikkelingen en de mogelijke fiscale risico’s die hiermee samenhangen. Het is raadzaam de impact hiervan periodiek vast te leggen en het eigen personeel, inclusief de compliance officers, hier regelmatig in te trainen.

Aanvulling 1 februari 2016

Zie over personentoetsing ook het artikel in het FD, “De Nederlandsche Bank past toetsing voor financieel bestuurders aan“. Daarin schrijft het FD dat beleidsbepalers een advocaat mogen meenemen en er van de mondelinge examens geluidsopnamen zullen worden gemaakt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: