Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector | klokkenluiders en DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Uit recente nieuwsbrieven van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat werknemers bij financiële instellingen worden aangemoedigd om misstanden bij DNB te melden.
Dit nieuwe klokkenluiderssysteem staat los van de interne klokkenluidersregeling van DNB (voor het eigen personeel) en van de mogelijkheid van iedere burger om meldingen aan DNB te doen. Het systeem past in de algemene trend dat er steeds meer klokkenluidersregelingen komen, zie mijn bericht over de Europese klokkenluidersinitiatieven.

Uit het bericht blijkt niet hoe de meldingen zich verhouden met de geheimhoudingsverplichtingen die de professionals bij financiële instellingen op grond van allerlei regelgeving hebben. Ook op contractuele verplichtingen wordt niet ingegaan.

Onderstaand het bericht zoals in de nieuwsbrief voor pensioenfondsen is verschenen:

DNB opent Meldpunt Misstanden

Nieuwsbericht 24 december 2015

Professionals in de financiële sector kunnen (vermoedens van) ernstige overtreding van wet- en regelgeving melden bij het DNB Meldpunt Misstanden.

Meldpunt misstanden
Het DNB Meldpunt Misstanden is bedoeld voor professionals in de financiële sector die gegronde vermoedens hebben van of in aanraking zijn gekomen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.

Werking Meldpunt Misstanden
DNB verwacht dat een melder een misstand eerst intern bij de instelling meldt waar hij of zij werkzaam is. Is dat niet mogelijk? Dan kan een melder een melding doen per telefoon, e-mail, brief of online rapportageformulier. Het formulier wordt momenteel ontwikkeld. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen vervolgens de melding en starten eventueel een onderzoek. Door onze wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen we niet inhoudelijk terugkoppelen aan de melder over de aanpak en de status van de melding.

Contactgegevens
Het DNB Meldpunt Misstanden registreert de naam en contactgegevens van de melder. Deze gegevens zijn van belang bij eventueel vervolgonderzoek. DNB behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk, tenzij zij wettelijk verplicht is de gegevens bekend te maken. De melder wordt hiervan dan vooraf op de hoogte gebracht. Anoniem melden is ook mogelijk. Echter, de melding moet dan wel zodanig worden onderbouwd dat dit voldoende basis biedt voor het vervolgonderzoek.

Duidelijkheid
Met de oprichting van het DNB Meldpunt Misstanden heeft DNB een duidelijke ingang gekregen waar professionals in de financiële sector misstanden in die sector kunnen melden. Het Meldpunt Misstanden is niet bedoeld voor consumenten en klachten. Daarvoor zijn het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en het AFM Meldpunt Financiële Markten. Evenmin voorziet het Meldpunt Misstanden in het verschaffen van advies, slachtofferhulp, financiële beloning of vertegenwoordiging van de melder.

Meer weten?
Vanaf medio januari zal op dnb.nl meer informatie over het DNB Meldpunt Misstanden worden gepubliceerd, zoals de benodigde gegevens voor een melding en de verschillen tussen de klokkenluidersloketten en de registratie van de melding. Ook staan er veel gestelde vragen.

U kunt een melding doen per:
telefoon: 0800 020 1068
e-mail: meldpuntmisstanden@dnb.nl
brief: De Nederlandsche Bank
t.a.v. Meldpunt Misstanden
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Meer informatie

  • Bericht klokkenluiders door DNB in de nieuwsbrief pensioenfondsen, het zelfde bericht verscheen ook in de reeds uitgebrachte nieuwsbrieven voor verzekeraars en banken.

Dit bericht is ook geplaatst op mijn algemene weblog.

Aanvulling 12 februari 2016

Vandaag heeft DNB via een nieuwsbericht het volgende bekend gemaakt over het Meldpunt Misstanden:

Persbericht: DNB lanceert Meldpunt Misstanden
Persbericht 12 februari 2016

DNB opent vandaag het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector.
Met het DNB Meldpunt Misstanden wil DNB een extra ingang bieden om misstanden in de financiële sector te voorkomen of te beëindigen.
Professionals in de financiële sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridisch dienstverleners kunnen in aanraking komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.

Het loket staat open voor wie het rechtstreeks melden van dergelijke misstanden bij de betreffende instelling niet goed mogelijk is. Bijvoorbeeld als een instelling geen klokkenluidersregeling heeft, de melder gegrond vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen, of als een rechtstreekse melding bij de instelling onvoldoende opvolging krijgt.

Aanpak van financieel-economische criminaliteit
Het nieuwe Meldpunt en de aanpak van financieel-economische criminaliteit is onderdeel van het integriteitstoezicht van DNB dat zich richt op een schone en integere financiële sector. Dit integriteittoezicht zoomt naast bovengenoemde zaken ook in op het voorkomen van: handel met voorwetenschap, niet naleven van sancties en ander crimineel gedrag zoals verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

Financieel-economische criminaliteit is echter geen statisch begrip. Door de jaren heen komen steeds nieuwe verschijningsvormen aan de oppervlakte. Voorbeelden hiervan zijn de manipulatie van financiële benchmarks (LIBOR-fraude), cybercrime, en vastgoedfraude.

Doordat dergelijke financieel-economische criminaliteit vaak heimelijk plaatsvindt, is zij lastig op te sporen. Het Meldpunt Misstanden moet het makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen bij DNB aan te kaarten. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen de meldingen en starten waar nodig een onderzoek.

Meer weten over het DNB Meldpunt Misstanden?
DNB.nl/Meldpunt-Misstanden
Factsheet: De aanpak van financieel-economische criminaliteit door DNB

Het Meldpunt Misstanden richt specifiek op de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Algemene klachten over instellingen lopen via info@dnb.nl.

Downloads
Factsheet DNB – De aanpak van financieel-economische criminaliteit (PDF, 51.4 kB)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: