Wijzigingen van de WWFT per 1 januari 2013 in werking getreden

door mr R.W. van der Grinten

Onderstaand een nieuwsbericht van DNB over de wijzigingen van de WWFT per 1 januari 2013.

Datum 5 februari 2013

Op 1 januari 2013 is een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden die strekt tot aanvulling en verbetering van de wet. DNB vindt het belangrijk dat instellingen bijdragen aan een schone sector en zich niet inlaten met financieel economische criminaliteit. De aanpassingen van de WWFT verduidelijken onder andere het cliëntenonderzoek, waardoor doelgerichter toezicht kan plaatsvinden.

Aanpassingen cliëntenonderzoek

De meeste wijzigingen betreffen een verduidelijking van de bepalingen over het cliëntenonderzoek. De WWFT bepaalt nu duidelijker dat de instelling de uiteindelijk belanghebbende altijd geïdentificeerd moet hebben, maar dat de verificatie risicogebaseerd kan plaatsvinden. Tevens bepaalt de wet dat de instelling de verzamelde informatie over de cliënt actueel moet houden. Ook zijn nu expliciete bepalingen opgenomen voor het identificeren en verifiëren van de vertegenwoordiger, de personenvennootschap en de trust. Een groot deel van de aangescherpte bepalingen waren al in de DNB Leidraad WWFT/SW opgenomen en zijn daarom al gangbare praktijk voor de banken en de levensverzekeraars. Met andere woorden, de wet is explicieter geworden.

Vereisten voor PEP’s

Een nieuw vereiste is dat de instelling niet alleen van de cliënt, maar nu ook van de uiteindelijk belanghebbende moet controleren of deze een politiek prominent persoon (politically-exposed person, PEP) is. Ook nieuw is het vereiste dat PEP’s die in Nederland wonen maar een niet-Nederlandse nationaliteit hebben, onder het verscherpte cliëntenonderzoek vallen. Voor levensverzekeraar is er echter een uitzondering gemaakt voor deze extra maatregelen voor buitenlandse PEP’s die in Nederland wonen.    Door de nieuwe maatregelen die voor PEP’s zijn gaan gelden, dienen instellingen over het algemeen hun systemen aan te passen. DNB heeft daarom besloten tot 1 april 2013 een zekere coulance te betrachten bij het handhaven van die gewijzigde bepalingen die een materiele aanpassing van de systemen vereisen.

Monitoring en melden ongebruikelijke transacties

De WWFT stelt nu ook expliciet dat instellingen aandacht moeten besteden aan ongebruikelijke transactiepatronen en transacties die naar hun aard een hoger risico inhouden. Ook moeten instellingen maatregelen te treffen ter voorkoming van risico’s die samenhangen met het gebruik van nieuwe technologieën. Een verdere wijziging betreft de bepaling dat de meldtermijn voor ongebruikelijke transacties weer onverwijld is geworden. Dit was overigens al zo onder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties die in 2008 is ingetrokken bij de inwerkingtreding van de WWFT.

WWFT thema-onderzoeken

DNB start in 2013 weer diverse thema-onderzoeken waarbij DNB onder meer zal kijken naar de naleving van de WWFT. Instellingen die in deze thema-onderzoeken betrokken worden, zijn bijkantoren van in Nederland gevestigde buitenlandse banken waarbij aandacht zal worden besteed aan controles van het betalingsverkeer en correspondentrelaties, en banken en levensverzekeraars waarbij de voortdurende controle van klanten en monitoring van activiteiten aan de orde zal komen.

Tags: , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: