Posts tagged ‘SEO Economisch Onderzoek’

3 september 2013

Nieuwe plannen inzake het toezicht op trustkantoren

door Ellen Timmer

Iedereen zal inmiddels kennis hebben genomen van de brief van 30 augustus jl. met de kabinetsreactie op de rapporten inzake belastingheffing bij internationale ondernemingen. In de brief worden ook voor trustkantoren relevante voornemens vermeld, nl. op pagina 9:

Het kabinet is zich van dit risico bewust en heeft zich onder andere voorgenomen om in overleg met DNB de Regeling Integere Bedrijfsvoering Wet Toezicht Trustkantoren aan te scherpen [noot 12].

[noot 12] Deze aanscherping vloeit ook voort uit de IMF-evaluatie inzake de implementatie van de internationale standaarden tegen witwassen en terrorisme financiering (FATF) uit 2011.

Meer informatie:

22 december 2011

SEO Economisch Onderzoek publiceert rapport “Trust matters”

door Compliance Platform Trustkantoren

Op de site van SEO Economisch Onderzoek wordt gemeld dat het door deze onderneming opgestelde rapport over de trustkantorensector is uitgebracht. Dit rapport werd op 24 november 2011 gepresenteerd tijdens een symposium van de koepelorganisaties VIMS-DFA met als titel Mainport-Holland.nl.

Op verzoek van brancheorganisaties VIMS en DFA is de Nederlandse trustsector onderzocht en is nagegaan wat het economisch belang is en is daarover in 2008  gerapporteerd. Het op 24 november 2011 gepresenteerde rapport is een vervolgonderzoek.

De presentatie kan hier (bij SEO Economisch Onderzoek) worden gedownload. Het complete rapport staat op dezelfde site.

%d bloggers liken dit: