Minister reageert op krantenbericht ‘DNB bezorgd over toezicht op witwassen’

door Ellen Timmer

De minister van financiën stuurde onderstaande brief aan het parlement naar aanleiding van vragen over witwasbestrijding door de onder het toezicht van DNB staande ondernemingen:

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 5 oktober 2016

algemeen overleg over witwassen en aanpak misbruik vastgoed op 6 oktober 2016 verzocht om een reactie op het bericht «DNB bezorgd over toezicht op witwassen» uit de Telegraaf van 1 september 2016. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek.

Het artikel heeft betrekking op het themaonderzoek «Transactiemonitoring» dat De Nederlandsche Bank (DNB) in maart 2016 is gestart. Dat onderzoek wordt gehouden bij banken, betaalinstellingen, trustkantoren en instellingen voor money transfers. DNB onderzoekt in hoeverre deze instellingen hun transacties effectief monitoren op risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Door die monitoring moeten zij in staat zijn om mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten, die een hoger risico op witwassen of het financieren van terrorisme met zich meebrengen, te signaleren en tijdig te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland.

Uit een tussenstand van het onderzoek, waarover DNB onlangs berichtte, blijkt dat het transactiemonitoringsproces bij de onderzochte instellingen nog de nodige verbeteringen behoeft. In haar berichtgeving geeft DNB aan dat het transactiemonitoringsproces verbeterd kan worden. DNB noemt onder meer dat het risicoprofiel en de risicoclassificatie van een cliënt veelal onvoldoende worden meegenomen bij het detecteren en onderzoeken van (potentieel) ongebruikelijke transacties. Daarnaast ziet DNB dat de compliancefunctie onvoldoende wordt betrokken bij de kwaliteitsbeoordeling van de afhandeling van meldingen. De betrokken instellingen hebben laten weten dat zij behoefte te hebben aan meer informatie en houvast om in de eigen organisatie transactiemonitoring op een adequate en effectieve manier te borgen.

Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) door de bij DNB onder toezicht staande instellingen. Naast themaonderzoeken voert DNB ook specifieke onderzoeken uit bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten of signalen en reguliere onderzoeken waar DNB bijvoorbeeld onderzoekt of eerdere vastgestelde tekortkomingen door instellingen opgelost zijn. Dit zijn goede en kritische manieren om de naleving van deze wet te onderzoeken en daar waar nodig te versterken.

DNB heeft aangekondigd dat zij eind dit jaar aan de onderzochte instellingen handreikingen zal geven om de transactiemonitoring beter op orde te krijgen. DNB denkt hierbij aan het opstellen van good practices. Dit is in aanvulling op de reeds sinds 2011 door DNB gepubliceerde Leidraad Wwft/SW, waarin instellingen nadere guidance hebben ontvangen met betrekking tot de naleving van de Wwft en de Sanctiewet, en de diverse publicaties door DNB van «vragen en antwoorden» met betrekking tot specifieke onderwerpen. Wanneer blijkt dat de instellingen, ondanks de handreikingen van DNB, niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen, ligt het voor de hand dat DNB sanctionerend optreedt. De keuze van het meest effectieve handhavingsinstrument is aan DNB.

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: