Toelichting DNB op het groepsbegrip onder de Wet toezicht trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In een factsheet van 9 oktober 2012 licht DNB het groepsbegrip in de Wtt nader toe.

Het begrip ‘groep’ wordt gedefinieerd als een economische eenheid waarin rechtspersonen, vennootschappen en natuurlijke personen organisatorisch zijn verbonden. Dit begrip is onder meer van belang om te bepalen of er sprake is van een trustdienst in de zin van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt).

Op grond van artikel 1, onderdeel d, Wtt worden bepaalde activiteiten slechts als trustdienst gekwalificeerd indien deze buiten de omgeving van een groep worden verricht. Daarnaast wordt op grond van artikel 1, onderdeel d, sub 5, Wtt een activiteit juist als een trustdienst beschouwd indien ten behoeve van een cliënt gebruik wordt gemaakt van een vennootschap, die tot dezelfde groep behoort als waarvan het trustkantoor deel uit maakt. 
  
Het begrip groep staat gedefinieerd in artikel 1, onderdeel f, Wtt als een economische eenheid waarin rechtspersonen, vennootschappen en natuurlijke personen organisatorisch zijn verbonden. Hierbij is aangesloten bij de definitie in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De definitie van groep in artikel 1, onderdeel f, Wtt  is echter breder dan de BW-definitie, omdat ook natuurlijke personen tot de groep kunnen behoren. 
  
Een aanwijzing dat een natuurlijke persoon tot een bepaalde groep behoort, is dat hij zijn werkzaamheden (nagenoeg) uitsluitend voor die groep verricht of een gekwalificeerde deelneming houdt in een rechtspersoon of vennootschap die tot die groep behoort. Artikel 1, onderdeel g, van de Wtt definieert het begrip gekwalificeerde deelneming namelijk als een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap.

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: