DNB wijzigt pagina ‘Integriteit en trustkantoren’

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB laat via een recente nieuwsbrief en via de pagina met de recent gewijzigde items weten dat de internetpagina ‘Integriteit en trustkantoren’ is gewijzigd. Wat er exact is gewijzigd, wordt uit de aankondiging niet duidelijk. In de tekst per heden, die ik hierna weergeef, zie ik informatie die voor zover ik weet niets nieuws bevat.

Overigens ben ik wel benieuwd wat DNB bedoeld met ‘relationele integriteit‘. Dit begrip wordt niet nader toegelicht.

Integriteit en trustkantoren
Datum: 26 januari 2016
Status: Factsheet
Referentie: 00246

Trustkantoren moeten hun bedrijfsvoering zo inrichten dat de gesignaleerde integriteitrisico’s zoals witwassen, ontwijking van sanctieregelgeving en corruptie, worden beheerst.

Bij trustkantoren speelt de relationele integriteit ook een belangrijke rol; niet alleen het trustkantoor en zijn medewerkers zelf moeten zich zodanig gedragen dat aantasting van de reputatie van het trustkantoor en van de financiële markten wordt voorkomen, ook de cliënten van het trustkantoor mogen geen risico vormen. Daar moet het trustkantoor op toezien. De Wtt schrijft voor dat trustkantoren op de hoogte moeten zijn van de identiteit van hun cliënten (opdrachtgevers). Tevens moet een trustkantoor kennis hebben van de herkomst van de gelden die toebehoren tot die cliënten, alsmede wat de bestemming is van die gelden. Het trustkantoor moet ongebruikelijke transacties kunnen detecteren en eventueel melden aan het FIU-Nederland. Een en ander is nader uitgewerkt in de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014(Rib) alsmede de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Van het trustkantoor wordt in het kader van de zorg voor een integere bedrijfsvoering verwacht dat duidelijke normen worden gesteld ten aanzien van de acceptatie van cliënten. Een trustkantoor moet zich comfortabel voelen bij de acceptatie van een cliënt en moet zijn beheersingskader afstemmen op de integriteitrisico’s die gepaard gaan met acceptatie van een bepaalde cliënt. Het trustkantoor dient te beschikken over een eenduidig beleid ten aanzien van het afscheid nemen van een cliënt: wanneer zijn de risico’s verbonden aan een cliënt nog beheersbaar en welke risicobereidheid legt het trustkantoor hierbij aan?

Een trustkantoor dient een overzicht te hebben van de risico’s verbonden aan zijn activiteiten door middel van het opstellen van een systematische integriteitsrisico-analyse. De uitgangspunten ter beheersing van integriteitrisico’s moeten zijn vastgelegd in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen.

Daartoe behoren ook procedures die voorzien in de omgang met en eisen aan personeelsleden in een integriteitgevoelige functie en de omgang met incidenten. Een trustkantoor heeft tevens een belangrijke taak in de uitvoering van de (inter)nationale sanctiewetgeving.

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: