Uitbreiding personele bezetting DNB in verband met intensivering trusttoezicht 2016

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Uit een brief van DNB van 29 oktober 2015, die op 9 december jl. is gepubliceerd, blijkt dat in verband met intensivering van het toezicht op trustkantoren, de personele bezetting van DNB zal worden uitgebreid:

2. Intensivering trusttoezicht 2016

De trustsector is een kwetsbare sector met verhoudingsgewijs grote risico’s voor de soliditeit en integriteit van de financiële sector. De diverse thema- onderzoeken die DNB de afgelopen jaren heeft uitgevoerd hebben ernstige tekortkomingen blootgelegd in de adequate uitvoering van de poortwachtersfunctie die trustkantoren geacht worden te vervullen. DNB acht het van cruciaal belang dat zij voldoende alert en doortastend kan optreden om de nodige verbeteringen tot stand te brengen.

Ten behoeve van de professionalisering van de trustsector acht DNB het noodzakelijk dat het wetgevend kader voor trustkantoren grondig wordt herzien. DNB heeft hiertoe in de Wetgevingsbrief 2015 enkele concrete voorstellen gedaan. In samenwerking met het ministerie van Financiën wordt nu gewerkt aan aanscherping van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en onderliggende regelgeving om onder meer de meest risicovolle activiteiten die trustkantoren uitvoeren te voorkomen of te beëindigen. In ieder geval totdat de Wtt is aangescherpt acht DNB een intensivering van 8 fte nodig om de grootste risico’s te kunnen mitigeren en het restrisico voorlopig acceptabel te houden.

De complete brief is via deze pagina te vinden.

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: