DNB over ‘branches’

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Bij bestudering van de informatie die DNB verstrekt ten behoeve van trustkantoren valt regelmatig op dat begrippen niet of beperkt worden toegelicht, terwijl een dergelijke toelichting – gelet op het feit dat trustkantoren rekening moeten houden met standpunten van DNB – voor de hand ligt. Het heeft nl. weinig zin om pas tijdens een toezichtbezoek te ontdekken welke interpretatie DNB geeft aan gehanteerde begrippen.

Een voorbeeld daarvan is het bericht van vandaag over ‘branches‘. Het begrip wordt op geen enkele manier toegelicht. Verstaat DNB hier onder iets wat fiscaal als vaste inrichting wordt bestempeld? Of is het nog ruimer en vallen alle buitenlandse activiteiten onder het begrip, ongeacht of fiscaal sprake is van een vaste inrichting?

Ik blijf moeite hebben met de manier waarop DNB de guidance rol invult en trustkantoren zelf ‘het wiel’ laat uitvinden.

Het bericht van DNB over ‘branches’

DNB onderzoekt buitenlandse branches trustkantoren
Nieuwsbericht 15 december 2014

DNB onderzoekt of trustkantoren de integriteitsrisico’s verbonden aan branches beheersen en daarmee voldoen aan de wettelijke verplichtingen hiertoe.

Buitenlandse branches
Voor dit onderzoek naar de dienstverlening van trustkantoren aan branches van doelvennootschappen selecteerde DNB een aantal trustkantoren. Het onderzoek is medio november van start gegaan en duurt naar verwachting enkele maanden. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de eerdere ervaringen uit het uitvoerend toezicht. Daarbij is geconstateerd dat trustkantoren onvoldoende kennis hebben van de activiteiten van buitenlandse (operationele) branches van hun doelvennootschappen. Ook hebben zij niet in beeld welke integriteitsrisico’s verbonden zijn aan deze structuren.

Buitenlandse branches
Trustkantoren verlenen diensten aan doelvennootschappen. Deze vennootschappen kunnen een deel van hun activiteiten in het buitenland uitvoeren via branches. Op de branches zijn de verplichtingen vanuit de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) onverkort van toepassing. DNB stelt zich hierbij nadrukkelijk de vraag of de inherent hoge risico’s verbonden aan dergelijke structuren in de praktijk op een adequate manier kunnen worden gemitigeerd.

Meer informatie

 —

Aanvulling 23 maart 2015 | nieuwsbrief DNB met mededeling over branches

In de nieuwsbrief die op 23 maart jl. door DNB is verspreid, schrijft DNB over dit onderwerp:

Slechte beheersing risico’s buitenlandse branches
Nieuwsbericht

19 maart 2015

Uit onderzoek van DNB bij trustkantoren die doelvennootschappen met buitenlandse branches bedienen, blijkt opnieuw dat de integriteitsrisico’s verbonden aan dergelijke buitenlandse branches zeer groot zijn. Trustkantoren beheersen deze risico’s zo slecht dat de vraag opdoemt of de sector deze dienst überhaupt nog wel zou moeten verrichten.

Onderzoek
DNB heeft eerder aandacht gevraagd voor de dienstverlening aan doelvennootschappen met buitenlandse branches. Nu signaleert DNB dat deze dienstverlening bij vrijwel alle onderzochte kantoren nog steeds ontoereikend is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. DNB gaat daarom handhavend optreden tegen verschillende trustkantoren.

Branches
Een doelvennootschap kan naast haar vestigingsadres in Nederland een branche of vestiging in het buitenland hebben. Dit betreft dan geen separate dochteronderneming van de doelvennootschap, maar de branche maakt wel juridisch onderdeel uit van de in Nederland gevestigde doelvennootschap. Voorbeelden hiervan zijn een Nederlandse besloten vennootschap met een in Colombia gevestigde actieve fabriek of een voor de kust van Venezuela liggend boorplatform.

Verplichting
Een trustkantoor is wettelijk verplicht de integriteitsrisico’s te beheersen van doelvennootschappen en de branches die daarvan onderdeel uitmaken. Dit op grond van de Wtt en Rib Wtt. Voor een goede beheersing is het cruciaal dat trustkantoren de geldstromen monitoren én zicht hebben op de rechten en verplichtingen zoals aangegaan door de branche. Dit stelt een trustkantoor in staat om voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat branches betrokken raken bij witwassen, terrorismefinanciering of overtreding van de sanctieregelgeving.

Risico’s
De vraag is hoe een trustkantoor dat letterlijk en figuurlijk op afstand staat (remote office risk) voldoende op de hoogte kan zijn van de dagelijkse activiteiten van de branche, de rechten en verplichtingen, en de geldstromen. Het ontbreekt een trustkantoor veelal aan de noodzakelijke kennis van de markt waarin de branche opereert; wat zijn de gebruiken in deze markt, wat zijn de regels, wat zijn de bijzonderheden en risico’s? Bovendien verschillen de risico’s ook nog eens per land. Een trustkantoor heeft de specialistische kennis over bijvoorbeeld de exploratie van olievelden niet snel in huis. Gezien het algemene niveau van beheersing en professionaliteit in de sector is dit extra zorgelijk.

Verwachting en verdere actie DNB
DNB uitte vorig jaar ook al haar zorgen over het verrichten van bepaalde dienstverlening. Het betrof toen de cv-structuren. DNB legt in het geval van de branches niet alleen de vraag bij de sector neer of ze deze dienst nog wel zou moeten willen verrichten. In het licht van de toenemende zorg over de aard van de integriteitrisicobeheersing neemt DNB het onderwerp branches verder onder de loep en gaat in gesprek met de relevante betrokkenen over de houdbaarheid van deze dienstverlening door de sector. DNB verwacht ondertussen dat trustkantoren zeer kritisch zijn bij de acceptatie van nieuwe cliënten met branches en afscheid nemen van dienstverlening, klanten en doelvennootschappen waarvan ze de risico’s niet kunnen overzien of beheersen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: