Wat moet worden verstaan onder ‘bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen’ in de Wtt

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een belangrijke wijziging in de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) per 1 juli 2012 is dat de bemiddeling bij de verkoop van rechtspersonen onder de Wtt-vergunningplicht is gebracht. Zie hierover ook het artikel dat ik met Van der Wulp schreef.

Een van de vragen die in verband hiermee rijzen, is wat in de Wtt onder ‘bemiddelen’ moet worden verstaan. Uit het besluit tot wijziging van de Regeling integere bedrijfsvoering Wtt (Rib), de tekst van het wijzigingsbesluit is hier (pdf) te vinden, blijkt hoe DNB hier over denkt. In het wijzigingsbesluit wordt in de toelichting over ‘bemiddelen’ het volgende gezegd (onderstreping door mij):

Onder bemiddelen wordt verstaan: als tussenpersoon werkzaam zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Zodoende moet sprake zijn van meer dan slechts het met elkaar in contact brengen van partijen; de bemiddelaar verricht werkzaamheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Een enkele doorverwijzing zal dan ook in beginsel niet gelden als bemiddeling.

Bijzonder is dat als geen sprake is van enige Wtt-relevante activiteit, DNB van mening is dat het trustkantoor toch nog administratieve verplichtingen heeft. Want DNB schrijft in de toelichting dat het trustkantoor in de administratie moet vastleggen naar wie wordt verwezen:

Wel zal het trustkantoor ten behoeve van een integere bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, schriftelijk moeten vastleggen naar welke partijen verwezen wordt.

Dit levert de interessante vraag op of DNB wel verplichtingen aan trustkantoren kan opleggen terwijl doorverwijzing niet Wtt-plichtig is. Het lijkt me dat er een wettelijke basis nodig is, om een registratieplicht op te leggen inzake doorverwijzing.

Opmerkelijk is dat in de toelichting bij de wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft over het begrip ‘bemiddelen’ niets wordt gezegd.

Tags:

One Comment to “Wat moet worden verstaan onder ‘bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen’ in de Wtt”

  1. Inmiddels is er een korte toelichting op het begrip ‘bemiddelen’ verschenen op de website van DNB. Deze toelichting, geplaatst op http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-226567.jsp, luidt op dit moment:

    “Per 1 juli 2012 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) gewijzigd zodat als trustdienst wordt aangemerkt, naast de verkoop van rechtspersonen tevens het bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen.

    Artikel 1, onderdeel d, subonderdeel 3°, Wtt bepaalt dat als trustdienst wordt aangemerkt, naast de verkoop van rechtspersonen, het bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen. Omdat dergelijke dienstverlening naar haar aard risico’s met zich brengt, en trustkantoren dergelijke diensten betrekkelijk vaak verlenen, is bemiddeling bij de verkoop van rechtspersonen onder de reikwijdte van de wet gebracht. Dit betekent dat een ieder die zich bezig houdt met deze activiteiten een vergunningaanvraag voor het zijn van trustkantoor bij DNB moet indienen.

    Onder bemiddelen in de zin van dit artikel wordt verstaan het als tussenpersoon werkzaam bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Er moet dus sprake zijn van meer dan slechts het met elkaar in contact brengen van partijen; de bemiddelaar verricht werkzaamheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Een enkele doorverwijzing zal dan ook in beginsel niet gelden als bemiddeling.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: