Mededelingen DNB inzake uitvoering nieuwe regelgeving per 1 juli 2012 inzake geschiktheidseis

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB deelt op zijn website over de uitvoering van de nieuwe regelgeving inzake de geschiktheidseis onder meer het volgende mee:

Geschiktheidstoets per 1 juli 2012
Per 1 juli 2012 zal de geschiktheidstoets worden ingevoerd. Dit betekent dat het begrip deskundigheid wordt vervangen door het begrip geschiktheid. Deze wijziging beoogt geen inhoudelijke verandering van de toets, maar is bedoeld om beter uit te kunnen drukken of iemand geschikt is. Als iemand bijvoorbeeld weinig beschikbaar is, dan kan deze persoon wel deskundig zijn, maar niet geschikt om de functie uit te oefenen.
Naast het begrip geschikt, blijft het begrip betrouwbaarheid bestaan. Naast de beleidsbepalers moeten met ingang van 1 juli 2012 tevens medebeleidsbepalers zoals commissarissen getoetst worden op geschiktheid. Zittende medebeleidsbepalers – die nog niet eerder zijn getoetst op geschiktheid – zullen op de herbenoemingsdatum getoetst moeten worden. Uiteindelijk moet de hele populatie van zittende medebeleidsbepalers op 31 december 2015 zijn getoetst op geschiktheid.

Relevante regelgeving
Bij de betrouwbaarheidstoets en de deskundigheidtoets zijn onder meer de volgende beleidsregels van belang:

Deskundigheidstoetsing:
• Beleidsregel Deskundigheid 2011

Betrouwbaarheidstoetsing:
• Wft: Besluit prudentiële regels Wft – Bijlage A
• Pw en Wvb: Bijlage behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
• Wtt en Wgt: Bijlage A1 van de Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing

One Comment to “Mededelingen DNB inzake uitvoering nieuwe regelgeving per 1 juli 2012 inzake geschiktheidseis”

  1. http://www.supervisionsupport.nl/geschiktheidstoets

    De geschiktheidstoets voor commissarissen die onder de Wet financieel toezicht vallen, is gebaseerd op de Beleidsregel deskundigheid 2011 en gaat in per 1 juli 2012. Omdat het praktisch niet mogelijk is alle commissarissen in enkele maanden te toetsen, is een overgangsmaatregel afgekondigd. Daardoor moeten alle commissarissen uiterlijk 31-12-2015 op geschiktheid (het inmiddels door DNB gehanteerde equivalent voor deskundigheid) zijn getoetst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: