Overheid mag niet op “fishing expedition” gaan om aan informatie over bestuursrechteljke overtredingen te komen

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Bestuursorganen hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht ruime mogelijkheden om informatie in te winnen over mogelijke overtredingen van bestuursrechtelijke verplichtingen. Dit biedt de mogelijkheid om ook bij ‘derden’, personen of instellingen die zelf niet bij een overtreding betrokken zijn, informatie in te winnen. Onlangs kwam in een zaak tegen de Nederlandse staat aan de orde of de Staat op ‘fishing expedition’ mag gaan om aan informatie te komen. De rechter was van oordeel dat aan de Staat geen onbeperkte inlichtingenbevoegdheden toekomen en overweegt (eiseres is de partij, een onderzoeksbureau, bij informatie werd opgevraagd; onderstreping door mij):

De wettelijke verplichting van eiseres om – als derde – haar medewerking te verlenen aan de Staat bij de uitoefening van diens bevoegdheden vindt zijn begrenzing in het hiervoor genoemde evenredigheids- en proportionaliteitsbeginsel. Het is voldoende aannemelijk geworden dat de Staat met deze beginselen in strijd handelt door thans van eiseres een lijst te verlangen van haar opdrachtgevers binnen de sector waarop het onderzoek van de Staat is gericht. Vaststaat immers dat nog niet bekend is of en zo ja tegen welke van deze ondernemingen een vermoeden van overtreding van het kartelverbod bestaat. Artikel 5:20 Awb biedt naar voorlopig oordeel de Staat niet de mogelijkheid bij derden willekeurig gegevens op te vragen op basis waarvan dan vervolgens beoordeeld kan worden of er toezichthoudende bevoegdheden zullen worden ingezet. Medewerking kan door de Staat van een derde worden verlangd bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Het ligt derhalve niet op de weg van eiseres om de Staat van een lijst met namen van haar opdrachtgevers te voorzien, aan de hand van welke lijst de Staat dan vervolgens kan gaan bekijken welke van deze ondernemingen hij verder bij het onderzoek kan betrekken. Dat het voor de Staat bezwaarlijk is om de bedoelde informatie bij de betrokken ondernemingen op te vragen omdat deze ondernemingen nog niet weten dat zij onderwerp zijn van het onderzoek maakt dat niet anders. Dat is immers een omstandigheid die voor rekening en risico komt van de Staat. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid dat informatie bij de hiervoor bedoelde ondernemingen zal verdwijnen voordat de Staat daar beschikking over heeft weten te krijgen.

De uitspraak illustreert dat de overheid wel ruime bevoegdheden heeft, maar dat deze bevoegdheden zorgvuldig dienen te worden ingezet.

NB Dit artikel verscheen eerder op mijn algemene weblog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: