Regelgeving voor trustkantoren

Op deze pagina zijn een aantal openbare bronnen inzake de specifieke regelgeving geldend voor trustkantoren bij elkaar gebracht.

Het onderstaande is geactualiseerd per 7 maart 2012. De links verwijzen naar de vindplaats op http://wetten.overheid.nl/ zonder datum, zodat u altijd de meest recente tekst aantreft. Houdt er wel rekening mee dat regelingen met een nieuw kenmerk kunnen ontbreken.

Wet toezicht trustkantoren (Wtt)

Op grond van deze wet dient een trustkantoor over een vergunning te beschikken en zich bij de bedrijfsuitoefening aan bepaalde regels te houden.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Op grond van deze wet dient een trustkantoor ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland.

Op het gebied van de Wwft zijn er ook allerlei leidraden relevant. Zie dit bericht over de DNB-leidraad Wwft en Sw van januari 2014.

Sanctiewet 1977

Deze wet legt specifieke verplichtingen op aan trustkantoren.

Zie voor alle sanctieregelingen de extra informatie op overheid.nl bij de Sanctiewet 1977. Op het gebied van de Sanctiewet 1977 is er ook een leidraad van DNB. Zie dit bericht over de DNB-leidraad Wwft en Sw van januari 2014.

Overige regelgeving

Regelgeving die verband houdt met de bovenstaande wetten.

%d bloggers liken dit: