Doorberekening kosten AFM en DNB aan de sector | marktbeïnvloeding sector trustkantoren via tariefstructuur

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een trend in de regelgeving is dat de rijksoverheid probeert de kosten van toezicht zoveel mogelijk op de onder toezicht staande ondernemingen te verhalen. Over dat principe kan het nodige worden gezegd, wat ik hier niet ga doen.

Wet bekostiging financieel toezicht

In het financiële toezicht gebeurt de doorberekening via de Wet bekostiging financieel toezicht, met een nadere uitwerking in een uitvoeringsregeling, voor 2015 is dat de Regeling bekostiging financieel toezicht 2015. Op grond van de wet dient de toezichthouder tweemaal per jaar een inspraakbijeenkomst (‘overleg’) te organiseren met een ‘daarvoor in aanmerking komende representatieve vertegenwoordiging’ van de onder toezicht staande ondernemingen. De toezichthouder hoeft geen gehoor te geven aan de wensen van die ondernemingen.

Opvallend is dat de wet geen normen bevat voor de verdeling van de kosten over de vergunninghouders binnen een vergunninghoudergroep. Dat biedt voor degene die de regeling vaststelt (het ministerie van financiën) mooie mogelijkheden om via de kostenbijdrage invloed uit te oefenen op de markt, zoals blijkt uit het navolgende voorbeeld.

Beïnvloeding markt via de tarieven | trustkantoren

De bijdrage die trustkantoren betalen is afhankelijk van hun omzet. Voor hen geldt een soort schijventarief (de schijf is de omzetcategorie). Het tarief binnen de schijf is een vast bedrag.

De grote trustkantoren (omzet meer dan 5 miljoen euro) betalen in 2015 EUR 88.000 aan De Nederlandsche Bank (DNB), terwijl kleinere trustkantoren bedragen betalen die variëren tussen EUR 5.500 (omzet minder dan EUR 100.000) en EUR 62.000 (omzet meer dan 2 miljoen euro tot en met 5 miljoen euro). Er zijn zeven schijven. De complete tabel is te vinden in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2015.

Als de bijdrage wordt afgezet tegen de top van iedere schijf, is de bijdrage achtereenvolgens 5,5%, 6,25%, 4,2%, 3,1%, 2,25% en 1,24% van de omzet (eerste tot en met zesde schijf), terwijl de zevende schijf begint met 1,76% van de omzet en dan onbeperkt daalt. Zie de spreadsheet die ik heb gemaakt. Met name trustkantoren met een omzet aan de onderkant van de eerste tot en met derde schijf zijn heel onvoordelig uit.

Kennelijk gaat de minister er van uit dat de controle bij grote trustkantoren goedkoper is dan bij kleine en dienen kleine trustkantoren te worden ontmoedigd, met name bij een omzet van EUR 500.000 en minder.

Hoewel in de toelichting op de regeling wordt gezegd dat kleine ondernemingen worden ontzien, blijkt daar in de praktijk bij trustkantoren weinig van. Kennelijk was dit in het eerdere systeem ook al zo, want in de toelichting staat dat de tarieven voor kleine trustkantoren ten opzicht van het verleden relatief minder zouden zijn gestegen:

In de categorieën (…) ‘Betaalinstellingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingen’ en ‘Trustkantoren’ van DNB bestaat de heffing uit een vast tarief dat afhangt van de omvang van de instelling. Om de kleinere partijen te ontzien is ervoor gekozen om de vaste tarieven voor de kleinere partijen in deze categorieën minder te laten stijgen dan de vaste tarieven voor de grotere partijen. Daarbij geldt dat hoe groter de instelling is, hoe groter de procentuele stijging van het tarief.

Marktbeïnvloeding

Geconcludeerd kan worden dat via het systeem van doorberekening van kosten aan ondernemingen de overheid een mooi instrument er bij heeft gekregen om de markt te beïnvloeden.

Wellicht dat een liefhebber zin heeft om de totale tariefstructuur van de Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 te onderzoeken en na te gaan of er ook bij andere groepen vergunninghouders dit soort marktbeïnvloedingssystemen worden toegepast.

Meer informatie

Dit artikel is ook geplaatst op mijn algemene weblog.

Aanvulling 28 december 2015
Inzake de tarieven die DNB in rekening brengt is informatie te vinden in een bijlage bij een kamerstuk (Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling bekostiging financieel toezicht 2015), zie deze locatie. Het is een overzicht inzake alle ondernemingen die onder AFM- en DNB-toezicht staan. De trustkantoren zijn op pagina 3 te vinden.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: