9 april 2015 – 2e deel cursus sanctieregelgeving voor trustkantoren

door Compliance Platform Trustkantoren

Dit bericht is op 8 april 2015 geupdate.

Het Compliance Platform Trustkantoren organiseert in samenwerking met Pellicaan Advocaten een cursus over de Nederlandse en Europese sanctieregelgeving, specifiek gericht op leidinggevenden en compliance medewerkers van trustkantoren. Het tweede deel van de cursus zal op donderdagmiddag 9 april 2015 plaats vinden.

Deze tweede cursus zal worden gegeven door twee docenten. De ene docent is afkomstig van DNB, mevrouw M. Aelen. Daarnaast zal Ellen Timmer (Pellicaan Advocaten) als docent optreden, zij was tijdens de eerste cursus van 3 maart jl. al actief als docent.

Onderwerp van de tweede cursus:

  • Verslag namens DNB van de bevindingen uit het onderzoek van DNB naar naleving van de sanctieregelgeving, dat in het najaar van 2014 is uitgevoerd.
  • Toelichting door de DNB-docent aan de hand van praktijkvoorbeelden over de wijze waarop DNB toezicht houdt op en de visie van DNB inzake de naleving van de sanctieregels.
  • Bespreking van een aantal knelpunten met betrekking tot de naleving van de sanctieregelgeving door trustkantoren zoals tijdens de eerste cursus van 3 maart jl. aan de orde zijn gekomen.

Voorafgaand aan de cursus kunnen deelnemers praktijkvragen insturen, die vervolgens tijdens de cursus op anonieme basis behandeld zullen worden. Aan de hand van die vooraf ingestuurde en de tijdens de eerste cursus aan de orde gestelde vragen zal worden geprobeerd om de cursus zoveel mogelijk aan de specifieke behoefte van trustkantoren aan te passen. Uiteraard kunnen ook tijdens de cursus vragen worden gesteld.

Aan de deelnemers van de 2e cursus zal een reader met inleidende informatie ter beschikking worden gesteld, voor zover zij niet aan de eerste cursus hebben deelgenomen.

Praktische informatie cursus 9 april 2015
Tijdstippen: donderdag 9 april 2015, ontvangst vanaf 13:30 uur, cursus van 14:00 tot 17:30 uur, met een half uur pauze
Docenten: docent namens De Nederlandsche Bank; Ellen Timmer, advocaat (algemeen weblog, LinkedIn profiel)
Locatie: kantoor Amsterdam van Pellicaan Advocaten, Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam, ligging op Google Maps
Cursusprijs: EUR 250 exclusief btw voor de 2e cursus; deelnemers aan de 1e cursus van 3 maart 2015 krijgen EUR 50 exclusief btw korting.
Aantal deelnemers: ten minste 15, maximaal 35 personen
PE-punten Holland Quaestor: 3 PE-punten; HQ-deelnemers dienen er zelf op te letten dat de presentielijsten bij aanvang en vertrek worden getekend

Aanmelding
Aanmelding kan plaats vinden per e-mail uiterlijk tot en met 3 april a.s. bij:
Astrid Falke, Astrid.Falke@pellicaan.nl en
Carolien van Willigen, Carolien.vanWilligen@pellicaan.nl,
graag met opgave van de volgende gegevens:
[1] Naam/namen van de persoon/personen die deelneemt/deelnemen met e-mail adres(sen).
[2] Naam en adres van de organisatie waaraan de deelnemer(s) is/zijn verbonden, met informatie over degene aan wie de factuur kan worden gericht, die na aanmelding zal worden verzonden.

Aanvullende informatie 23 maart 2015 | nieuwsbrief DNB over naleving sanctieregelgeving

In de op 23 maart 2015 verzonden nieuwsbrief schrijft DNB:

Naleving Sanctiewet trustkantoren moet beter
Nieuwsbericht 23 maart 2015

DNB stelt dat de trustsector de nodige stappen moet zetten om de naleving van de Sanctiewet 1977 te waarborgen. Er zijn verschillende verbeterpunten.

De resultaten van een onderzoek bij 38 banken, verzekeraars en trustkantoren naar de naleving van de Sanctiewet 1977 waren voor DNB aanleiding tot vervolgonderzoek bij zes instellingen, waaronder een aantal trustkantoren. Hierbij is vooral gekeken naar de naleving van de sanctieverordeningen die de Europese Unie (EU) in 2014 vaststelde vanwege de situatie in Oekraïne.

Wisselend beeld
Uit dit onderzoek komt een wisselend beeld naar voren. Sommige trustkantoren zijn op de hoogte van de sanctiemaatregelen en screenen daarop. Ook hebben deze trustkantoren hun Russische en Oekraïense relaties duidelijk in kaart gebracht en onderzoeken ze gericht of de sanctiemaatregelen op hun cliëntenportefeuille van toepassing zijn. Daarentegen schiet bij enkele andere trustkantoren de kennis en naleving van de sanctieregelgeving tekort.

Verbeterpunten
DNB stelt dat de trustsector de nodige stappen moet zetten om de naleving van de Sanctiewet 1977 te waarborgen. De toezichthouder ziet de volgende verbeterpunten:

Goederen
Verschillende onderzochte trustkantoren onderzoeken uitsluitend of de relatie voorkomt op gepubliceerde lijsten van gesanctioneerde personen en vennootschappen. Deze trustkantoren controleren onvoldoende of er sprake is van embargogoederen bij de activiteiten van de relaties.

Eigen verantwoordelijkheid
Sommige trustkantoren schuiven de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Sanctiewet 1977 door naar andere professionele partijen, zoals banken die cliënten aanbrengen en transacties uitvoeren. Een deel van de trustsector loopt zodoende aanzienlijke risico’s om de Sanctiewet 1977 te overtreden.

Feitelijke kennis en naleving
De bewustwording en de concrete naleving van sancties zijn in een deel van de sector nog onvoldoende. Aangezien de risico’s hoog zijn en complexe structuren worden gefaciliteerd, is het zaak om de feitelijke kennis en naleving van maatregelen te versterken.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

<span>%d</span> bloggers liken dit: