Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren over UK Bribery Act, 15 december 2011

door Compliance Platform Trustkantoren

Op  donderdag 15 december a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn van het Compliance Platform voor trustkantoren, georganiseerd door enkele vrijwilligers werkzaam in de trustbranche. Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt. Er is gelegenheid van gedachten te wisselen over een actueel onderwerp naar aanleiding van een inleiding door een spreker. Dian Brouwer, advocaat bij CMS Derks Star Busmann zal de aanwezigen het een en ander vertellen over de UK-Bribery Act. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en tijdens de borrel, na afloop, kan er genetwerkt worden. Het Amsterdamse kantoor van CMS is zo vriendelijk om op 15 december a.s. gastvrijheid te verlenen.

Ontvangst: 16.00 uur
Aanvang presentatie: 16.30 uur
Locatie: CMS Derks Star Busmann, Mondriaantoren, 16e etage, Amstelplein 8A, 1096 BC Amsterdam

Deelnemers worden verzocht zoveel mogelijk met openbaar vervoer te komen, aangezien de parkeergelegenheid beperkt is. Het Amstelstation is op loopafstand. Er wordt van iedereen een bijdrage van EUR 5 gevraagd, zodat de gastheer en -vrouw alsmede de spreekster op passende wijze kunnen worden bedankt. Aanmelding is mogelijk tot 7 december a.s. per e-mail aan Marianne van Rappard (rappa205@planet.nl).

<span>%d</span> bloggers liken dit: